Tack vare statliga miljonbidrag kan EdetHus bygga nya energilösningar i Lödöse.

– Nya solcellsanläggningar kommer att täcka hela Lödöseborgs elbehov. Dessutom får Solängs äldreboende samma smarta energilösning som Pilgården har fått, säger Peter Larsson på EdetHus.

Lilla Edets kommun har fått statsbidrag på 12,5 miljoner genom den så kallade Kommunakuten. Bidraget riktar sig till kommuner eller regioner som vill finansiera omställningsåtgärder för att få en ekonomi i balans. Ett av kriterierna var att de sökande skulle ha haft låg soliditet vid utgången av 2020 – vilket Lilla Edets kommun hade. 28 kommuner och regioner sökte, och Lilla Edets kommun var alltså en av sex kommuner som fick bidrag för bland annat IT-utveckling, välfärdsteknik liksom energieffektiviseringar.

– Vi har sedan tidigare konstaterat att taket på Lödöseborg är idealiskt för en större solcellsanläggning. Nu kommer vi att kunna sätta en sådan  på ishallens tak, liksom en mindre anläggning på Tingbergsskolans tak. Tillsammans kommer de att producera el som täcker hela ishallens energibehov, inklusive den is de har på somrarna som är väldigt eftertraktad att hyra för olika klubbar och hockeyskolor. Men anläggningarna kommer även att producera el som kan användas i Tingbergsskolan, säger Peter Larsson som är fastighetsutvecklare för energi på EdetHus.

Solängs äldreboende kommer också att få en ny energilösning, likadan som man för ett par år sedan installerade på Pilgården. På Soläng kommer solceller att monteras, vilket täcker elbehovet för den bergvärmeanläggning som kommer att ersätta pelletspannan. Bergvärmeanläggningen i sin tur blir precis som på Pilgården en egen, skräddarsydd lösning, som utvecklats tillsammans med energiexperten Willy Ociansson. Den innehåller nämligen också hans egen patenterade uppfinning EnergyBooster, som utgörs av en tunn slang som sätts ihop med den vanliga bergvärmeslangen. Via den pumpas luft ner i bergvärmehålet, och genom de luftbubblor som då bildas ökar man energieffekten på ett kraftfullt sätt.

– Luftbubblorna drar med sig det varma vattnet upp, vilket också betyder att pumparna inte behöver jobba lika hårt när det till exempel är kallt. Men det löser också problemet med nedkylning av berget runtomkring och att borrhålet fryser, säger Willy Ociansson.

Dessutom kommer den ventilationsluft som tillförs byggnaden med hjälp av den kalla berggrunden att omvandlas till kyla med tekniken GEO-FTX.

– Det innebär att Soläng, precis som Pilgården, kommer att få välbehövlig komfortkyla under varma sommardagar. Skillnaden är att vi nu kan få komfortkyla omedelbart utan justering i ventilationen, eftersom Soläng har ett bättre och nyare ventilationssystem, avslutar Peter Larsson.

Energiprojekten i Lödöse ska nu upphandlas, och projektet beräknas stå klart innan utgången av 2023.

(Bild nedan: Solcellsanläggning på Pilgården)