Att Göteborg är en gammal varvsstad av rang är ju rätt allmänt bekant. Men att hela Göta Älvdalen vimlade av små båtvarv som var med och gynnade den industriella utvecklingen i området – det är inte lika välkänt. Lödöse Varvet har anor så långt tillbaka som 1300-talet, och utgjorde under flera hundra år en betydelsefull varvsindustri i Västsverige. Nu ska dess rika historia bli film. Detta tack vare ett samarbete mellan Varvs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Götaälvdalen och The Blue Ribbons projektledare Anders Lundin och Bo Björklund.

The Blue Ribbon är ett Leader-projekt som utgör en gemensam plattform för kulturarv och historia i Göta Älvdalen. Bo Björklund är dessutom medlem i Varvsföreningen, och känd för sitt engagemang i bland annat Pilgrimsleden. Han har även skrivit flera böcker om Göta Älvdalen. Anders Lundin i sin tur driver produktionsbolaget Lightray i Bohus, som gör filmer för företag och organisationer. I bagaget har han bland annat en film om Alexander Samuelsson, designern bakom Coca Cola-flaskan. Medan Bo Björklund gör research och letar fram intervjupersoner, gör Anders Lundin själva intervjuerna, filmar och redigerar. En jätterolig syssla, säger han själv:

– Det är ju en hel del detektivarbete kring den här produktionen, och man får lära sig så mycket intressant om Lödöse Varvs historia – saker som jag inte kände till. Dessutom är det tacksamt för det finns mycket dokumentation och många bilder att använda sig av. Till och med filmer.

Under sin krafts dagar bidrog Lödöse Varv till en rad nya tekniska lösningar. Gustaf Mattsson som stod bakom många av dem, bland annat föregångaren till den optiska skärbrännaren, men också andra produktivitetshöjande åtgärder. Han började på varvet som 15-åring, där även hans far Thor Mattsson arbetade. Gustaf Mattsson fick sedan en framgångsrik karriär på Uddevalla-varvet, och startade det som idag är Mattssongruppen.

En annan teknikrevolution i Lödöse var att man började bygga sina fartyg i två halvor, eftersom det var ont om plats.

– Så man byggde akterskeppet först, sjösatte det och lade vid kaj. Där kunde maskinverkstaden installera motor, däckshus och skorsten, samtidigt som förskeppet byggdes färdigt och sjösattes. Det gjorde hela processen mer effektiv, berättar Bo Björklund.

Det kanske allra mest framgångsrika eran för Lödöse Varv inleddes på 1960-talet då man ägdes av Johansson-gruppen i Skärhamn. Man byggde bättre och bättre båtar jämfört med många andra varv, till exempel tankbåtar men också roro-båtar för frakt av Volvo-bilar från Wallhamn på Tjörn. Varvets expansion innebar också att nya bostäder byggdes, och Lödöse som samhälle blomstrade och präglades av optimism och framtidstro.

Så kom den stora varvskrisen i slutet av 70-talet, och 1982 försattes Lödöse Varv i konkurs. Efter en rekonstruktion, då varvet fick namnet Nya Lödöse Varv AB, försökte man hålla igång företaget på olika sätt. 1987 gick det dock i graven.

Jan-Erik Nordström är kassör i varvsföreningen, och han var anställd på varvet i Lödöse i tjugo år tills det lade ner. Ett tungt arbete konstaterar han, dessutom ofta utomhus och i uselt väder.

– Kallt och jäkligt kunde det vara, men det var också därför vi hade bra lön. Fast det var nog något fel på oss, för vi trivdes så himla bra! Jättefin gemenskap hade vi, man högg i och hjälptes åt. Vi fick också uppleva utvecklingen från ett ganska omodernt varv till hypermodernt, när Johanssongruppen köpte varvet.

Jan-Erik Nordström och hans vänner i varvsföreningen tycker det är viktigt att hålla liv i Lödöse varvs omfångsrika och spännande arv, eftersom det också är en betydelsefull del av hela Sveriges industrihistoria:

– Tänk hur alla varv runt om i landet bidragit till utvecklingen, det är tyvärr något som håller på att falla i glömska. Vår egen förening är ju på utdöende precis som många andra föreningar – det finns helt enkelt inte den typen av ideellt engagemang längre. Därför känns det värdefullt att vi kan lämna efter oss den här filmen. Att de som ser den kan lära sig något, och tänka ”ja, så här var det en gång i tiden”.

(Bild nedan: Jonas Andersson/Ale-Kuriren. Från vänster Jan-Erik Nordström, Urban Petersson och Stig Bratt från Varvsföreningen tillsammans med Bo Björklund från projektet The Blue Ribbon).

(Bild nedan från Varvs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Götaälvdalen. Här ser man både Lödöse Varf och Thorskogs Mekaniska Verkstad på andra sidan. Fotot är taget kring 1917-1918.)