Under 2018-2019 satt EdetHus VD Lars Wijkmark i medlemsorganisationen Allmännyttans VD-råd, där man bland annat driver utvecklingsfrågor och svarar på remisser. Nu har han blivit engagerad i ett annat slags VD-råd inom samma organisation. Här handlar det dock om lokalfrågor – något som blivit allt vanligare för många allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet.

– Fler och fler allmännyttor har fått ta över förvaltningen av offentliga lokaler, eftersom många kommuner tycker det blir för dyrt och ineffektivt med dubbla fastighetsorganisationer inom kommunkoncernen, förklarar Lars Wijkmark.

Vad som blir nytt för det allmännyttiga bostadsföretaget är själva förvaltningen, för den fungerar på ett helt annat sätt jämfört med bostäder. Hyressättningen av bostäder är ganska strikt reglerad och styrs av bruksvärdesprincipen, medan det är marknadshyror som gäller för lokaler.

– När det gäller lokaler kan man komma överens om i princip vad som helst, både när det gäller hyresnivå, vad som ska ingå, underhåll och så vidare.

Här behöver alltså de allmännyttiga bostadsföretagen sätta sig in i ämnet hyresjuridik på ett nytt sätt, och skaffa koll på marknadens olika villkor. Men även lära sig hur förvaltningen fungerar rent praktiskt, menar Lars Wijkmark:

– Kommunen kan ställa en rad olika tekniska krav beroende på vilken verksamhet det handlar om, till exempel äldreboende eller förskola. Men det kan också finnas industrilokaler.

Det är här det nya VD-rådet i lokalfrågor kommer in. Uppgiften är att bistå medlemsföretagen i allmännyttan med kunskaper i form av exempelvis informationsmaterial och kurser. Lars Wijkmark har jobbat i många år som jurist hos Fastighetsägarna, och har god erfarenhet av hyresförhandlingar.

– Dessutom har EdetHus sedan lång tid tillbaka både offentliga lokaler och industrilokaler i sitt bestånd, vilket har varit lite ovanligt i de här sammanhangen. Att återigen få byta erfarenheter med varandra och dela med sig av sina kunskaper är väldigt roligt!