Det är väl knappast någon som undgått information om den nya dataskyddsförordningen, GDPR. EdetHus har i samarbete med tio andra allmännyttiga bostadsföretag upprättat en ny policy för hur vi hanterar personuppgifter, och dessutom tecknat avtal med alla våra underleverantörer för att säkerställa att även de följer vår policy. Vi har också upprättat instruktioner och checklistor för vår personal, samt gjort en ordentlig satsning på att kontrollera så att vi inte har några eventuella irrelevanta personuppgifter kvar i våra datasystem.