I och med att Edethus lät bygga om Lödöseborgs isbana, byttes kylsystemet ut från ammoniakbaserat till koldioxid. Mycket bättre för miljön, och det första i Västsverige!

När Edethus tog över driften av Lödöseborg förra året ställde kommunen krav på att man skulle byta ut det ammoniakbaserade kylsystemet.

– Koncentrerad ammoniak är inte så bra att ha i samband med en skola, konstaterar Bo Edh, fastighetsförvaltare på Edethus.

Alternativen var inte så många: antingen fick man bygga nytt, eller konvertera ammoniaksystemet till CO2. Den sistnämnda lösningen är inte så vanlig i Sverige, och Dahlmans Kylteknik AB i Uddevalla var en av få som hade just den kompetensen. I mars i år stod kylaggregatet på plats.

– Man började frysa isen i september, och just den månaden var väldigt varm, vilket brukar skapa problem. Men det gick verkligen över förväntan, och hittills fungerar allt väldigt bra, säger Bo Edh.

Edethus passade också på att renovera omklädningsrummen och sätta in nytt ventilationssystem. Det blev också ett vattenbaserat värmesystem där man återvinner värme från kompressorernas kylsystem.

– Vi behöver alltså inte tillföra någon yttre energi där. Så förutom miljövinsten har vi gjort en ordentlig besparing på elkostnaden när det gäller ishallen.