Under måndagsförmiddagen fick EdetHus besök av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Hon befann sig i Lilla Edet för att träffa PRO och S-kvinnor, men ville även besöka ett företag. Oppositionsrådet Annette Fransson (S) föreslog därför EdetHus:

– EdetHus har låg sjukfrånvaro, ett framgångsrikt miljöarbete och gör dessutom en samhällsinsats som är jätteviktig.

VD Lars Wijkmark berättade för Annika Strandhäll om EdetHus lite ovanliga karaktär, eftersom man egentligen inte är ett allmännyttigt bostadsföretag utan ett kommunalt bolag med flera olika ben:

– Vi förvaltar och hyr ut industrilokaler, liksom lokaler för kommunal verksamhet som skolor och äldreboenden. Bostäder är en del av vår verksamhet som vi hoppas kunna utöka, eftersom det finns en stor efterfrågan. Vi sysslar också med vindkraft, har många solpaneler och producerar nästan lika mycket el som vi själva konsumerar.

En viktig del av EdetHus verksamhet – som troligen är ganska okänd för många – är samhällsengagemanget. Lars Wijkmark berättade för Annika Strandhäll om problemen man haft med vandalisering av skollokaler och fönster, vilket förra året kostade kommunen nästan en halv miljon kronor.

Raimo Proos, ansvarig för fastighetsservice på EdetHus, har suttit med på flera av de rättegångar som sedan följt. Han konstaterade att många av ungdomarna som förstör har problem, ofta både hemma och i skolan.

– De har inte heller några framtidsdrömmar, vilket är väldigt sorgligt. Vid några tillfällen har de fått jobba av skulden här på EdetHus, samtidigt som de också fått tjäna lite egna pengar. Det har varit en nyttig lärdom för både dem och oss, där vi också fått en bra relation till flera av de här ungdomarna. En av dem fick ordning på både skola och liv, och jobbar idag inom byggbranschen i Göteborg.

Annika Strandhäll lyssnade med intresse, och ställde flera frågor om just denna del av verksamheten. Hon fick även veta att EdetHus förutom sommarjobbare även tar emot skoltrötta högstadieungdomar, där skoldagar varvas med praktiskt arbete i någon av EdetHus verksamheter.

– Högstadieåldern är en känslig tid när det händer mycket, och det är lätt att man hamnar fel. Just nu har vi en kille i nian som jobbar här två dagar i veckan, vilket funkar hur bra som helst – han är väldigt duktig. Men vi ställer också krav på våra praktikanter; man ska komma i tid, höra av sig om man är sjuk och göra sitt bästa, säger Raimo Proos.

Annika Strandhäll höll med Raimo Proos om att det är sorgligt att många barn och unga idag saknar tilltro och hopp till framtiden, och att det innebär många utmaningar för samhället att ta tag i.

– Här tar ni som företag verkligen ett stort socialt ansvar, och det ska ni vara jättestolta över!

(Foto: Jonas Andersson/Alekuriren)