Nu har första steget tagits mot ett nytt stort bostadsprojekt  i centrala Lilla Edet.

EdetHus AB har precis köpt fastigheten på Göteborgsvägen 28, där restaurang Guldberget ligger. Säljare är Fortinova, som 2018 köpte en stor del av GeKå Fastigheter. Byggnaden sitter ihop med den fastighet som EdetHus sedan tidigare redan äger, där man har ett antal lägenheter liksom olika lokaler. Köpet ingår i EdetHus strategi för att möta behovet av fler bostäder, men också för att utveckla Lilla Edets centrum:

– Ju fler människor som bor och rör sig centralt, desto större underlag för fler affärer och mer service, säger VD Lars Wijkmark.

Dagligvaruhandeln ökar i Lilla Edet, medan sällanköpshandeln fortsätter minska. Med fler människor som bor och rör sig i centrum, ökar förutsättningarna för sällanköpshandel, menar Lars Wijkmark. Men då pratar vi inte om KappAhl eller H&M, utan snarare unika butiker som har sitt helt egna sortiment och inte tillhör varken kedjor eller franchisekoncept.

– Bor man utanför centrum måste man ändå ta bilen, och då handlar man ofta allting någon annanstans. De som bor i centrum har ju gångavstånd till sin mataffär och annan service, finns det då även andra typer av butiker är ju chansen större att man väljer dem istället för exempelvis Överby.

I fastigheten på Göteborgsvägen kommer det att bli minst 60 nya lägenheter, bland annat i form av en ny huskropp på sju våningar. Det blir en blandning mellan små och stora lägenheter, men byggnadernas utformning ger också möjligheter för några större lägenheter som fem- och sexrummare, som det finns en efterfrågan på. Byggstart kommer dock att dröja ett tag.

– Det behövs en planändring, vilket tar tid. Om tre till fem år kan vi komma igång, säger Lars Wijkmark.

I den kommande planändringen ingår även fler nya bostadsprojekt, dels genom ytterligare ett våningsplan på EdetHus andra fastighet på Hantverkaregatan, men också vid gamla badhuset, där man köpt fastigheten intill badhusets parkering. Hur många nya lägenheter det blir där, är dock inte klart i nuläget.

(Bild nedan: Lars Wijkmark, VD för EdetHus AB, och Anders Valdemarsson, vice VD Fortinova)