EdetHus miljöarbete är ständigt pågående, med målet att vara fossilfria till 2030 enligt det Klimatinitiativ vi har skrivit på. Sedan 2015 har vi producerat 130 000 kWh el genom våra solcellspaneler. Den gångna sommarens många soltimmar innebar att EdetHus solcellspaneler genererade el för högtryck.  Panelerna på det nya LSS-boendet på Ström åstadkom 23 000 kWh under 2018, och Sadelmakaregården 600 kWh sedan drifttagningen i höstas.

–      För att vara vinter är det en bra siffra, dels på grund av det klara vädret men också för att anläggningen på Sadelmakaregården är så pass stor. Totalt sett har vi producerat ett överskott som går ut på elnätet, och det får vi tillgodo när vi behöver köpa el, säger Niklas Gustavsson, Drifttekniker på EdetHus.

Först ut med solceller i vårt fastighetsbestånd var Lindkullen, där anläggningen driftsattes 2014. Alla nybyggda fastigheter hos EdetHus har solceller som producerar el, medan en del äldre fastigheter, som Pilgården och Soläng, har solfångare vilket täcker större delen av varmvattenbehovet under sommarmånaderna.

EdetHus mål är att sätta upp solceller på de fastigheter där de gör mest nytta, som exempelvis Ishallen i Lödöse, där takyta och väderstreck är lockande för installation. Takten för detta är dock beroende av det statliga investeringsstödet, och i den nya statsbudgeten har stödet för solceller halverats, från 30 procent till 15 procent.

– Det är naturligtvis en nackdel, men tekniken för solceller har blivit både billigare och mer lättinstallerad de senaste åren. Med det minskade stödet kanske man får rikta in sig på de anläggningar där solcellerna skulle generera mest nytta.

Jämfört med vindkraft och vattenkraft har solceller fortfarande en mycket sämre verkningsgrad – den ligger på omkring 15 procent och kräver stora ytor för att verkligen vara effektiv. Trots detta hör solenergi definitivt till framtiden, menar Niklas Gustavsson:

–      Solstrålningen i Sverige motsvarar dryga 1000 kWh energi per kvadratmeter och år, så visst finns det energi att hämta!