Under 2020 inför Lilla Edets kommun insamling av matavfall, och det kommer att ske etappvis. För alla som bor i lägenhet startar insamlingen i maj.

2018 beslutade regeringen att kommunerna ska erbjuda separat matavfallsinsamling senast 1 januari 2021. Lilla Edets kommunfullmäktige beslutade i oktober 2019 att införa insamling av matavfall för att uppnå de uppsatta miljömålen. Och i år ska det alltså bli verklighet:

– 30 procent av allt avfall är mat, och det är en viktig insats för miljön om vi kan sortera ut det och göra biogas eller biogödsel istället, säger Raimo Proos, ansvarig för fastighetsservice på EdetHus.

Alla hyresgäster kommer att få påshållare och påsar för matavfallet, och nya sopkärl för detta kommer att placeras ut vid fastigheterna. Hur ofta kärlen ska tömmas är inte helt klart i dagsläget, men mer information om detta kommer att skickas ut i god tid till EdetHus alla hyresgäster.

– Nu hoppas jag att vi alla hjälps åt att se till så att alla matrester hamnar rätt, och inte i de vanliga soporna, avslutar Raimo Proos.

Här får du svar på de vanligaste frågorna om matavfallsinsamlingen.