Den 13 oktober bytte vi namn till AB Edethus. Alla leverantörer skall ställa fakturorna till AB Edethus. Namnändringen kommer för gemene man inte märkas förrän den 1 december då det kommer synas på skyltar, bilar, kläder med mera. 

Lite bakgrund, för den nyfikne:

Det började 1971, när Lilla Edets kommun såg dagens ljus i samband med den stora kommunsammanslagningen. Samma år bildas Stiftelsen Edet Hus ur kommundelarnas gamla bostadsstiftelser.

1980 uppstår bolaget Leihab, vilket står för Lilla Edets Industri och Hantverks AB. Tio år senare slås Stiftelsen Edet Hus och Nya Göta Bruk ihop med Leihab, som byter namn till Leifab. Ett år senare, 1991, går kommunens fastigheter över i Leifabs ägande och förvaltning. Ytterligare ett år senare tar Leifab även över kommunens tekniska förvaltning, och 1993 säljs kommunens skogar till Leifab.

2016 lämnar Leifab kommunens tekniska förvaltning som övergår till externa entreprenörer, och 2017 sluts cirkeln: Lilla Edets Industri och Fastighets AB byter namn till AB EdetHus!