Motiveras du av en affärsnära ekonomichefsroll i en projektdriven organisation samt vill vara med på en spännande tillväxtresa?  Vi söker nu dig som är en erfaren och engagerad ekonomichef med expertis inom fastighetsekonomi, som arbetar operativt och samtidigt har förmågan att driva strategiska investerings- och finansieringsprojekt.

Som ekonomichef i vår organisation har du en viktig nyckelposition genom att du leder, driver och utvecklar ekonomifunktionen. Det är en roll som erbjuder både operativt och strategiskt arbete. Likväl som du ansvarar för bokslut, rapportering och analys av resultat hanterar du strategier och tar fram välgrundade underlag för finansiering och investeringar.

I din roll som ekonomichef har du ett nära samarbete med VD och stöttar chefer i ekonomiska frågor och beslut. Du ingår i ledningsgrupp och ansvarar för rapporteringen av ekonomiska resultat till ledning och kommun. Ditt ekonomiteam som du leder och coachar består av en redovisningsekonom och en redovisningsassistent.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Operativt ansvara för månads-, kvartals – och årsbokslut
 • Upprätta årsredovisning och deklarationer
 • Ansvara för budget, prognos och analys
 • Projektuppföljning för ny- och ombyggnationer
 • Lönsamhetsanalyser, investeringskalkyler och kapitalförvaltning.
 • Likviditetsplanering och finansiering
 • Hantering av upplåning, refinansiering, ränteswappar etc
 • Ansvara för bolagets anläggningsregister för byggnader, mark mm
 • Säkerställa uppgifter avseende bolagets fastighetsbestånd
 • Bistå uthyrare i hyresavtalsfrågor
 • Administration av kallelser till styrelsemöten, årsstämmor mm
 • Deltagande på styrelsemöten; föredragande avseende ekonomi samt protokollförare

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsekonomi och som är van att leda och driva en ekonomifunktion. Du har erfarenhet av en projektstyrd organisation med projektuppföljning och har arbetat med investeringar och finansiering av projekt. Vi ser gärna att du har en  akademisk examen inom ekonomi eller motsvarade förvärvad kunskap som vi bedömer likvärdig.

Du trivs i en utåtriktad roll med många samarbetsytor samt är en person som uppskattas för ditt enkla och prestigelösa sätt. Din kommunikativa förmåga är självklar och du har ett pedagogiskt sätt som medför att du kan förklara ekonomi på ett tydligt och enkelt sätt. Samtidigt som du är effektiv och får saker gjort kan du även stanna upp och analysera situationen. Du motiveras av utmaningar med komplexa ekonomiska frågeställningar och kan fatta strategiskt viktiga beslut kring investeringar och finansiering. Du är trygg i dig själv och i din kompetens samt kan stå på dig när det krävs.

Om Edet Hus

AB EdetHus är ett fastighetsbolag i Lilla Edet, ägt av Lilla Edets Kommun. Bolaget förvaltar lokaler för offentlig verksamhet, lokaler för det privata näringslivet samt bostäder. Utöver detta äger bolaget mark och skog, exploateringsmark och vindkraftverk. Bolaget har 345 lägenheter i sitt bestånd samt skolor, äldreboenden, LSS-boenden och förskolor samt industrilokaler/kontor. De kommande åren innebär stora investeringar för bolaget i form av ny brandstation, ny idrottshall, stora om- och tillbyggnader samt nybyggnation av bostäder och mycket mer. Bolaget har 31 anställda och sitter i nyrenoverade lokaler på Stenhusvägen 3 med utsikt mot Göta älv.