Som bekant har EdetHus sedan i höstas flyttat in i Rexels gamla kontorslokal, i samma byggnad. Nu har vi ordnat en tydligt skyltad besöksparkering till höger om ingången, så att det inte ska behöva råda någon tveksamhet om var besökare kan parkera.

Välkomna till oss!