Från och med måndag 3 maj blir det förändringar i EdetHus joursystem. APS Drift och Underhåll, som EdetHus redan har ett avtal med, kommer nu att sköta alla driftlarm. Securitas ska ansvara för inbrottslarm. För våra hyresgäster kommer allting att fungera precis på samma sätt som tidigare, bortsett från att man möter personal från APS eller Securitas istället för EdetHus egen personal.