Fuxernaskolans lågstadium får just nu en ny fotbollsplan och en uppgraderad lekplats, utifrån skolbarnens egna önskemål. Fotbollsplanen var tidigare belagd med grus, men nu blir det konstgräs istället. Lekplatsen i sin tur får nytt fallunderlag i form av gummiasfalt, vilket är en lite dyrare investering men som lönar sig i längden.

– Sanden som vi haft tidigare sjunker ner i marken och sprids dessutom ut, så man måste ständigt fylla på nytt. Gummiasfalt är mycket enklare att sköta och håller längre, säger Dennis Jägesten, ansvarig för miljögruppen på EdetHus.

Lekplatsen får samtidigt lite nya redskap i form av en hinderbana och en liten studsmatta. Och när det ändå grävs på platsen, passar EdetHus på att göra ordentlig dränering men även tvätta av och måla om befintliga lekredskap där det behövs.

Lars Bengtsson är lokalsamordnare för sektor bildning på Lilla Edets Kommun, och konstaterar att flera skolor och förskolor i kommunen är i behov av en uppfräschad och uppdaterad utemiljö.

–  Nya lekredskap är en stor investering och därför vet vi inte i nuläget när vi kan gå vidare med nästa projekt. Men nu har vi börjat med Fuxerna och tänker att det blir en bra referens inför framtida insatser.

(Bild nedan: Här monteras en balansbana…)(Bild nedan: …och här blir det en ny fotbollsplan med konstgräs.)