Lekplatsen på Sätergården har fått en efterlängtad upprustning. Ny sand, nya gungor och ett lekhus med rutschkana har det blivit. Syskonen Aleen, Aseen och Ameen Kazmouz bor i området och tyckte lekhuset var skoj!