Ny rutin för fakturor

Vi byter system och ändrar våra rutiner per 1 oktober 2022. Fakturor efter detta datum ska skickas i första hand som e-faktura, antingen som Svefaktura eller via Peppol-nätverket, enligt följande:

 

Svefaktura 1.0:

GLN-nr 7340109103589

VAN-Operatör Tieto Sverige

 

 

PEPPOL BIS Billing 3:

PEPPOL-ID 0007:5562062777

Samlingsfakturor kan tyvärr inte hanteras vid e-fakturering.

Om möjlighet till e-faktura saknas, skickas fakturor via e-post till faktura@edethus.se.

Faktura ska skickas som pdf-bilaga, en pdf per faktura och mejl. Vi kommer inte att läsa mejlen då dessa hanteras automatiskt. Frågor angående detta eller andra ekonomifrågor skickar ni till ekonomi@edethus.se.

Fakturor ska vara märkta med referens hos oss samt i förekommande fall även med vårt ordernummer eller projektnummer. Fakturor som skickas utan att följa dessa regler eller i felaktiga format kommer att returneras.

 

Har Ni några frågor med anledning av ovan, tveka inte att ringa eller mejla oss.

Med vänlig hälsning

EdetHus

Ekonomiavdelningen

 

ekonomi@edethus.se, 0520-49 41 00

Fakturaadress: Stenhusvägen 3, 463 35 GÖTA

Org.nr: 556206-2777