Under våren ska bygget av den nya brandstationen upphandlas. Och det blir en upphandling i samverkan med entreprenören, en så kallad partnering.

– Istället för att upphandla en byggnad så upphandlar man en byggare som kan den här typen av speciella fastigheter som en brandstation är, säger EdetHus VD Lars Wijkmark.

Den nya brandstationen i Lilla Edet ska byggas för att hålla i 50 år, och man följer riktlinjerna för ”Friska brandmän” – ren miljö i byggnationen. Riktlinjerna innebär att brandmän ska undvika upprepad exponering av hälsofarliga ämnen. För att lyckas med detta är det viktigt att skyddskläder och utrustning kan rengöras på ett säkert sätt i särskilda utrymmen. Men stationen ska inte bara vara anpassad efter hur man arbetar idag, utan också kunna följa framtidens utveckling inom räddningstjänstområdet.

– En brandstation är ju inte vilken byggnad som helst, utan kräver verkligen expertkunskap av den som ska bygga. Därför ser vi, precis som med Uddevallas nya brandstation, att en totalentreprenad i form av partnering är det bästa sättet att utföra det här projektet, säger Lars Wijkmark.

Kortfattat innebär partnering att samtliga inblandade aktörer bildar en gemensam organisation med en gemensam ekonomi och gemensamma, långsiktiga målsättningar. I det här fallet kommer arbetsgruppen att bestå av den upphandlade byggaren, representanter från EdetHus liksom räddningstjänsten men troligen också inhyrd kompetens som elingenjör.

– En sådan här upphandling betyder visserligen mer arbete från vår sida, men å andra sidan blir det mer förutsägbart eftersom man arbetar utifrån så kallade öppna böcker, vilket innebär att alla kostnader är transparenta och förutsägbara.

I projekteringsarbetet kommer man också att göra olika studiebesök, exempelvis till ovan nämnda Uddevalla kommun där man nu är i full gång med bygget av en helt ny brandstation.

Räddningstjänsten har även besökt ett par nyare brandstationer som varit i drift ett tag, och tagit del av deras erfarenheter.

– Vi har varit i både Kumla och Lindesberg, och särskilt Lindesbergs brandstation inspirerade med hur de arbetat utifrån riktlinjerna med ”Friska brandmän”. Vi fick också med oss andra tips som är värdefulla när vi nu ska bygga nytt här i Lilla Edet, säger Göran Andersson, områdeschef för Södra Bohusläns Räddningsförbund i Lilla Edet.

Upphandlingen ska annonseras under våren och vara klar i början av sommaren. Efter semestrarna börjar arbetet med att projektering, och den nya stationen beräknas stå färdig i slutet av 2023.