Nu är hyresförhandlingarna med hyresgästföreningen klara och de landade i en hyresjustering på 5,1 procent i snitt. I verkligheten kommer det att handla om hyresökningar mellan 4,8-5,9 procent, beroende på om man till exempel har kall- eller varmhyra.

Den nya hyresnivån gäller från 1 april och kommer att justeras retroaktivt på hyresavierna för maj månad.

EdetHus utgångsbud var på 9,5 procent. Vi hade behövt betydligt högre hyresökningar för att få täckning för våra kostnader, säger Ekonomichef Åsa Tapper. Men, vi vet också att det är tufft för våra hyresgäster att få ekonomin att gå ihop. Vi behöver dock hyreshöjningar i minst samma nivå de kommande åren för att komma i fatt våra kostnadsökningar samtidigt som vi arbetar med få ned våra kostnader för att få affären att gå ihop.

Vi är tacksamma för den goda relationen vi har med Hyresgästföreningen vilket har underlättat förhandlingen.

EdetHus hyresgäster får information på sina hyresavier om vilken hyresjustering som är aktuell för just dem.