Nu är hyresförhandlingarna klara, och de landade i en hyresjustering på 4,4 procent i snitt. I verkligheten kommer det att handla om mellan 4-5 procent, beroende på om man till exempel har kall- eller varmhyra. Även hyra för förråd, garage och parkeringsplats kommer att justeras med 4,4 procent.

– Jag är nöjd med att vi kunde komma fram till detta tillsammans med Hyresgästföreningen utan att det blev konflikt – och att resultatet dessutom ungefär återspeglar rikssnittet, säger EdetHus VD Sanny Mattelin.

Den nya hyresnivån gäller från 1 april. För EdetHus del kvarstår dock det intäktsbehov som var grunden till EdetHus utgångsbud på 6,7 procent. Därför blir kommande års hyresförhandlingar ganska tuffa, tror Sanny Mattelin:

– Det är självklart inget läge vi önskar, men vi behöver ha en långsiktig täckning för våra kostnader.

EdetHus hyresgäster får information på sina hyresavier om vilken hyresjustering som är aktuell för just dem.