På grund av Corona-viruset har EdetHus infört nya rutiner för att förhindra smittspridning både till våra hyresgäster och bland vår personal. Först och främst kommer anställda på EdetHus som visar sjukdomssymptom inte att vara på jobbet.

Vår Bo-butik Trivas kommer att hålla stängt tillsvidare, medan vi följer utvecklingen.

När det gäller fastighetsåtgärder hos våra hyresgäster kommer vi att först kontakta hyresgästen ifråga, för att avgöra hur akut problemet är. Vi kommer också att fråga om det finns familjemedlemmar som har sjukdomssymptom. I de fall vi verkligen behöver komma in i en bostad och åtgärda ett problem, kommer personal att använda handskar. Icke akuta åtgärder får vi åtgärda vid senare tillfälle.

Till våra LSS- och äldreboenden är policyn att vår personal inte ska gå in överhuvudtaget om det inte är absolut nödvändigt, eftersom äldre och sjukdomsdrabbade personer tillhör riskgrupperna när det gäller Corona-viruset. Även här gäller att icke-akuta åtgärder får vänta.

Den allmänna smittspridningen i Sverige är just nu mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla människor med luftvägssymtom (hosta, andningssvårigheter, feber), även lindriga, ska avstå från sociala kontakter för att inte smitta andra.

Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom.

Vi behöver alla ta vårt ansvar och göra vad vi kan för att förhindra smittspridning.

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk