Från och med den 1 april 2019 gäller en ny typ av stickproppar och uttag för anslutning av taklampor i Sverige. 

Bakgrunden är en gemensam EU-standard, och syftet är att öka säkerheten och underlätta handeln på Europa-marknaden. EU-standarden kom faktiskt redan för tio år sedan, men nu är övergångsperioden snart slut. Från och med 1 april 2019 kommer den gamla typen av stickproppar och uttag till taklampor att sluta säljas.

De nya DCL-uttagen är CE-märkta och jordade, medan stickpropparna är CE-märkta och antingen jordade eller dubbelisolerade. Eftersom få människor har de nya stickpropparna eller uttagen, finns ett förslag ute på remiss som gäller undantag för gamla byggnader. Tanken är att det ska resultera i en föreskrift från Elsäkerhetsverket, som säger att det är tillåtet att byta ut trasiga ojordade uttag i gamla byggnader mot likadana ojordade uttag. Det är också tänkt att man ska kunna köpa stickproppar av den gamla typen för att nya lampor ska kunna anpassas till gamla anläggningar.

Nyinstallationer av takuttag ska dock göras med de nya DCL-donen. I EdetHus befintliga lägenheter kommer de gamla uttagen än så länge att vara kvar, men när vi bygger nytt blir det DCL-uttag, och då fungerar inte de gamla kontakterna i dina taklampor. 

Vill man själv byta till de nya DCL-uttagen i sin gamla lägenhet, måste detta göras av en elektriker. För ett uttag brukar det ta ungefär en timme, vilket kostar mellan 800-1 200 kronor inklusive moms, beroende på var i landet man bor. Resekostnad kan tillkomma.

Sätta en stickpropp på en lös armatur får du göra själv, förutsatt att du har tillräckliga kunskaper om hur man gör. Läs mer på https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner om vad du får göra själv när det gäller elinstallationer. Där finns också en steg-för-steg-guide.