När EdetHus skulle förnya sitt pelletsavtal, tyckte ekonomichefen Åsa Tapper att det var dags att pröva en ny form av upphandling. Nu har man skrivit avtal med Uddevalla Kraft, som har låga priser tack vare ett eget smart energisystem.

Pellets står för ungefär 30 procent av EdetHus energisystem sett till lokalytor. Ambitionen är att kunna fasa ut pelletsanvändningen, eftersom driften har sina nackdelar. Pelletspannor har stort underhållsbehov, och då behöver man istället köra oljepanna eller elpanna som backup.

– Men i nuläget är vi beroende av pellets, och det var dessutom dags att förnya avtalet, säger Åsa Tapper, som är ny ekonomichef på EdetHus.

Tidigare har EdetHus haft ramavtal som löpt ett år i taget, och de senaste åren har Stora Enso varit leverantör. Åsa Tapper bestämde sig för att testa en ny form av upphandling via SKR:s inköpscentral Adda. Adda har ett dynamiskt inköpssystem som innebär att inköparen kan söka på specifika områden man vill upphandla (exempelvis pellets), skriva in sina krav och sedan få svar från en mängd olika leverantörer som man väljer mellan.

– Det är som en riktig upphandling, men processen är snabbare, allt sköts elektroniskt och konkurrensen är bredare. Det är enklare för både inköpare och leverantörer, och passar väldigt bra för varor eller tjänster som man behöver regelbundet. Tack vare Michael Bårman, som är vår drifttekniker när det gäller värme, kunde vi lämna en jättebra kravspecifikation.

Uddevalla Kraft var den billigaste leverantören. Åsa Tapper undersökte hur priset kunde vara så lågt, och det visade sig bero på att Uddevalla Kraft kopplat på fjärrvärmesystemet i pelletstillverkningen. Istället för att kyla bort sommarhalvårets överskott av fjärrvärme började man använda den till att torka överblivet sågspån från träindustrin. På så vis flyttades värmen från sommaren till vintern. Resultatet blev en pelletsprodukt med 80% mindre klimatpåverkan än konventionellt producerad pellets. Transportkostnaden var också lägre, eftersom man redan har många leveranser i närområdet.

– Allt detta känns ju självklart väldigt bra för oss ur miljösynpunkt. Nu har vi skrivit kontrakt, leveranserna från Uddevalla Kraft har kört igång och det funkar fint, avslutar Åsa Tapper.

(Bild nedan: EdetHus gjorde studiebesök i pelletsanläggningen vid Uddevalla Kraft. Här fick man bland annat se hur tillverkningen går till och vilka träslag som är bäst att använda. Man fick också se hur laboratoriet mäter halter av bland annat aska och fukt, vilket är några parametrar som EdetHus har med i sin kravspecifikation).