Tremeco har nyligen flyttat in i sina nya lokaler vid Göteborgs Betongborrning, och deras gamla lokaler tas över av Göteborgs Ventilservice. Vår egen verkstad flyttar i sin tur in i Ventilservices gamla lokaler, vilket innebär att Designed Chemistry kan utöka sina lokalytor.

Fönsterfabriken, som tidigare låg vid Hercules-byn, flyttar till Lödöse varv. Där får de en enda större lokal istället för de tre mindre som de hade tidigare, vilket förbättrar hela deras logistik.

Solverkstaden, som tillverkat solfångare vid Hercules-byn, lägger ner sin verksamhet vilket innebär att deras lokaler nu blir lediga.

Från juni har vi 300 kvadratmeter industrilokal ledigt.

Vi har även sålt en industritomt i Göta till Lilla Edet-företaget Rivteam Entreprenad AB, som behöver en större och mer ändamålsenlig lokal med plats för maskiner. Rivteam Entreprenad är dessutom det företag i Fyrbodal med omnejd som växer mest, enligt Almis Tillväxtliga!