Våra nyproducerade lägenheter är rökfria. Detsamma gäller alla nya kontrakt som skrivs efter den första juli 2019, enligt ett beslut taget i AB EdetHus styrelse. Rökfritt gäller, förutom själva lägenheten och byggnaden, även i byggnadens omedelbara närhet så som balkonger, uteplatser med mera.

Att motverka passiv rökning och erbjuda rökfria bostäder är en trend hos alltfler bostadsbolag, så även hos oss. Självklart får man som rökare bo hos oss, men vi vill uppmuntra alla våra hyresgäster att röka på anvisad plats, och ta hänsyn till varandra.
Om man som hyresgäst röker inomhus, ska man vara medveten om att man tyvärr kan bli tvungen att betala sanering när man flyttar. Cigarettrök har en tendens att sätta sig i väggarna, och det är inte ovanligt att man måste sanera alla ytor samt ozonbehandla för att lukten ska försvinna.