Polisen ökar nu sina insatser mot brott i parrelationer, våldtäkter och våld mot barn. Men även som granne och medmänniska finns det faktiskt en hel del du kan göra. Först och främst måste vi sluta tänka att det är någon annans ensak eller ansvar – vi alla kan göra någonting, och därmed rädda liv!

Hemmet borde vara den tryggaste platsen för alla människor, men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. I Sverige dödas årligen runt tjugo personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående. I Sverige anmäls varje dag 50 fall av våld i nära relation. Det är våld som sker av en närstående, oftast i hemmet – som borde vara den tryggaste platsen på jorden.

Utöver det rent fysiska våldet så lever minst 300.000 barn i hem med pågående missbruk eller sådan psykisk sjukdom hos en förälder att barnen riskerar att drabbas av omsorgssvikt. Det här är barn som sällan blir synliggjorda och därmed inte får stöd och hjälp. Där kan vi alla bidra till att skapa en förändrad situation för barnen genom att agera vid oro att barn på något sätt far illa!

Att reagera och agera på våld/missförhållanden kan räcka för att stoppa en allvarlig situation.

Lilla Edets kommun och EdetHus står bakom den våldspreventiva metoden Huskurage. Med Huskurage kan vi förebygga och förhindra våld i nära relation, genom att ge grannar verktyg att agera om de känner oro för att någon råkar illa ut.

Huskurage innebär egentligen civilkurage – att våga agera om du misstänker att någon granne far illa. Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du rädda liv och förhindra våld.

DETTA KAN DU GÖRA:

  • Ringa polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  • Knacka på hos grannen, om det inte innebär fara för dig själv. Bara att knacka högt och sedan gå därifrån kan vara avgörande för att avbryta våldet fram till att polisen kommer. Det går alltid att knacka på igen om situationen inte upphör. Huvudsaken är att du som granne gör någonting!
  • Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet. 

HIT KAN DU RINGA:

Socialtjänsten (vid misstanke om barn som far illa)

Mottagningsgruppen 0520-65 96 00

mottagningsgruppen@lillaedet.se

Telefontid för mottagningsgruppen:

Måndag kl. 8.30-17

Tisdag-torsdag kl. 8.30-16.30

Fredag kl. 8.30-15

Lunchstängt alla dagar kl. 12.00-12.30.

 

Har du blivit utsatt för våld eller hot om våld?

Telefon: 0520-49 54 00

Telefontid: Vardagar 8.00-16.30

Till Trollhättans Stads webbplats, Enheten mot våld i nära relationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Har du tappat kontrollen över din ilska någon gång?

Telefon: 0520-49 58 58

 

Kvinnojouren Duvan

Telefon: 0520-398 70

Telefontid: Vardagar 18.00-21.00

 

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50

Telefonnumret syns inte på teleräkningen och du är anonym.

 

Polisen

Telefon: 114 14

 

SOS Alarm (vid akut kris)

Telefon: 112