EdetHus håller kontinuerligt utbildningar för sin personal, och nyligen var turen kommen till ämnet elsäkerhet. Under två dagar fick fastighetsvärdar, målare och snickare bland annat lära sig vilka säkringar man får byta, och hur en jordfelsbrytare funkar. Lärare var elingenjören Anders Schack från Göteborg, som har lång erfarenhet som konsult inom elområdet för olika typer av fastighetsföretag och kommuner. Han är även en duktig pedagog när det gäller praktiska elutbildningar samt utbildning i elansvar och elsäkerhet.

– Även den som inte är elektriker får göra vissa typer av elarbeten, så kallade undantagsarbeten. Det kan handla om att byta strömbrytare och trasiga eluttag, eller vissa belysningsarmaturer inne i bostäder. Men då måste man självklart veta exakt hur man ska göra, säger Anders Schack.

EdetHus har en egen elektriker i form av Johan Svensson, vilket naturligtvis är en stor fördel. Samtidigt blir arbetet mer effektivt om elektrikern slipper åka ut och göra enklare el-jobb, och istället kunna överlåta dessa till exempelvis fastighetsvärdarna själva.

Kurt Persson är målare på EdetHus och var en av kursdeltagarna. Han har gått lite el-utbildningar tidigare, men konstaterar att det är lätt att glömma. Själv har han fått sig en del stötar genom arbetslivet – våta tapeter kan till exempel bli strömförande om man inte kopplat bort all el. Samma sak när hyresgäster ibland gjort egna varianter på kopplingar.

– El är komplicerade och farliga saker och man behöver ju få sina kunskaper uppdaterade kontinuerligt. Den här kursen var både rolig och intressant, eftersom man också fick jobba praktiskt. Som att koppla ihop en dosa och sedan kolla att allt fungerade som det skulle när strömmen väl var på.

Anders Schack varvar alltid teori och praktik under den här typen av utbildningar. Det finns nämligen en hel del hantverk i elarbetet, som svårligen kan läras ut enbart med hjälp av teori.

– Hur gör man en bra skarv? Hur ska man veta vilka färger som ska vart när det gäller kablarna? Hur funkar en jordfelsbrytare? Om man inte får öva själv med grejerna, är det mycket svårare att göra det på ett säkert sätt. Och säkerhet är det absolut viktigaste när det gäller el, avslutar Anders Schack.

(Bild nedan: Kurt Persson längst till vänster, stående är elingenjör och lärare Anders Schack)