Solen värmer över Ljungkullens vackra vita trähus, och tulpanerna blommar för fullt i rabatten runt flaggstången.

– Den rabatten hade bara pioner tidigare, men i höstas satte jag tulpanlökar och små narcisser, berättar Petrine Jacobsson, som är arbetsledare för trädgårdsgruppen på EdetHus,

Fast just den här majdagen är hon fullt upptagen med att göra iordning rabatten längs med det herrgårdsliknande hyreshuset. Rabatten behövde ny jord och nya växter, och Petrine har fyllt på med kogödsel och kompletterat med klätterrosen Giardina, temynta, kransveronika, blåbolltistel, daggkåpa, silverarv och mossflox.

Trädgård är ett av hennes stora intressen i livet, så jobbet på EdetHus passar henne perfekt:

– Jag älskar att skapa trivsamma miljöer och arbeta med händerna. Även att rensa ogräs är ju en form av skapande, som ger en härlig känsla när det är klart.

Hon uppskattar också att hon till stora delar styr sitt jobb själv, och att hennes idéer tas tillvara.

– Många fastighetsbolag tar gärna bort rabatter och planteringar för att förenkla fastighetsskötseln, och det vill jag förändra. Växterna är till exempel viktiga för våra insekter, därför planterar jag gärna sådant som lockar till sig bin, humlor och fjärilar.

Men blommande växters skönhet är också viktiga för vårt välmående rent allmänt, konstaterar Petrine Jacobsson. Lindkullens äldreboende hade en väldigt trist och tom rabatt utanför sin rehabavdelning, och det bestämde sig Petrine för att ändra på. Hon anlade en riktig mormorsrabatt, med bland annat digitalis, rosor, löjtnantshjärta, prästkragar, solhatt och flox.

– Det måste ju finnas något fint att titta på för alla de gamla människor som bor på eller besöker Lindkullen. Rabatten blev väldigt uppskattad just eftersom den har de där klassiska växterna som många av de äldre minns.

Snart är det också dags för planteringar av sommarblommor i urnor och krukor i EdetHus alla bostadsområden. Årstidernas växlingar märks tydligt i Petrines arbetsuppgifter, som också innebär klippning av häckar, trädbeskärning, lövupptagning och snöskottning.

– Ingen arbetsdag är den andra riktigt lik, så det blir aldrig tråkigt. Jag gillar den där omväxlingen.

I sin egen trädgård på 1800 kvadratmeter har Petrine byggt växthus tillsammans med sin man, gjort en köksträdgård och komposterar sitt köksavfall med bokashi-metoden, där Inget kol går ut i luften som koldioxid eller metan utan kommer ner i jorden och gör nytta.

– Att ha en trädgård är det bästa som finns, även om det kräver tålamod. Odling och plantering är ju också ett bevis på att man har något slags hopp om framtiden, och det är en viktig känsla!

Vill du kika in i Petrines egen trädgård, kan du följa henne på instagram: @_feminomenal_