Efter några blåsiga och kyliga dagar kom solen tillbaka, och det är svettigt i värmen när Charles Granström gräver ner avenboks-plantor på Pilgården.

– De ska utgöra en häck som ger lite rumskänsla här där pergolan ska stå, förklarar han.

Han och hans fru Annette Granström är trädgårdsarkitekter boende i Lödöse, och de anlitades tidigt i våras för att ge kommunens tre äldreboenden ett lyft när det gällde utemiljön. Först ut var Soläng följt av Lindkullen. Nu äntligen är det Pilgårdens tur, där man fått vänta på att de stora grävarbetena skulle slutföras efter installationen av ett nytt värmesystem. Pilgården är också det äldreboende som får den största förändringen i utemiljön, eftersom man har tre olika entréer. Utanför huvudentrén har det byggts upp flera stora perennrabatter, som är vackra att se på både utifrån och inifrån. Här samsas vintergrönt som azalea och rhododendron tillsammans med höga, vajande gräs och blommor som nepeta, alunrot, strålrudbeckia, vidjehortensia liksom flera andra vackra sorter.  Jätteprästkragen ”Bröllopsgåvan” finns också med, och tillför extra känsla av svensk sommaräng till rabatterna. Stor vikt har lagts vid färgval, eftersom många äldre ser dåligt.

– De här perennerna är  också tåliga, blommar länge och brer ut sig i rabatten för att minimera behovet av skötsel, säger Charles Granström.

Det enda som nu saknas är en pergola med skärmtak, där man ska kunna sitta skyddad från stark sol och regn, samtidigt som man kan njuta av blomsterprakten.  Kvar att anlägga är också en sedummatta som ska vara på den grusade slänten utanför ingången till avdelningarna Kullen och Ängen, vilket kommer senare i höst.

Innergården vid avdelningarna Gränden och Dalen har tidigare i sommar fått nya perenner i den gamla rabatten.

– Hela det här projektet blev väldigt lyckat, och roligt att EdetHus satsat på det här för de äldre. En blommande utomhusmiljö gör mycket för välbefinnandet, avslutar Charles Granström.