Nu lämnar EdetHus AB in ansökan om plantillstånd för Lödöse Varv. En anledning är de statliga bidragen för marksanering. Regeringen vill uppmuntra bostadsbyggandet, och har därför gett möjlighet att bygga även på mark som idag är förorenad. Man har avsatt 200 miljoner kronor per årligen för detta. Naturvårdsverket beviljar stöd löpande, som täcker merparten av saneringskostnaderna. Men; man kan bara få bidraget om man bygger bostäder på marken och kan visa att man påbörjat ett detaljplanarbete.
– Allt detta tar tid, och därför vill vi börja nu, för att ha alla tillstånd och vara redo när nästa högkonjunktur kommer, säger VD Lars Wijkmark.
Lars Wijkmark räknar med att det dröjer mellan fem till åtta år innan man kan påbörja byggnation på Lödöse Varv.
– Varvsområdet har ett helt unikt, marint läge. Därför tycker jag vi ska ta chansen att också bygga något helt unikt där i bostadsväg. Själv inspireras jag av stadsdelen Jakriborg utanför Lund, med blandad arkitektur som för tankarna till både medeltid och städer i Danmark, Tyskland och Nederländerna.
Varvsområdet kommer också att omfatta industrimark, med möjlighet för olika verksamheter. Och när det gäller planarbetet, tänker EdetHus arbeta lite annorlunda denna gång. Istället för att jobba tillsammans med kommunens konsulter, kommer man att själva anlita konsulter och sedan stämma av med kommunen.
– På det viset blir planarbetet smidigare och snabbare.