– En oerhört lärorik praktik, där jag fått vara med nästan överallt.

Det säger Emmelie Dahl, som läser fastighetsförvaltning i Göteborg och har praktiserat på EdetHus sedan i oktober.

Lägenhetsvisningar, byggmöten, besiktningar och BoSkola. Men även följa med fastighetsvärdar, miljövärdar och tekniker ute på fältet – och träffa hyresgäster. Praktikanten Emmelie Dahl har under hösten fått vara med om det mesta som händer på EdetHus. Till vardags pluggar hon till fastighetsförvaltare på Newton i Göteborg, och detta är utbildningens första praktik.

– När jag träffade Lars Wijkmark första gången sa jag att jag ville få följa med så många yrkesgrupper som möjligt på EdetHus, och det har jag verkligen fått göra, säger hon.

Utbildningen hon går har olika inriktningar, bland annat kan man läsa till teknisk förvaltare med fördjupade kunskaper om olika tekniska system.

– Med just min utbildning blir man istället mer en generalist, där man kan lite om många saker. Men här har jag fått följa med den tekniske förvaltaren Peter Larsson och driftteknikern Hans Larsson och fått jättebra inblick i hur viktig teknik i den här branschen ser ut.

Inför praktiken var Emmelies önskan att få vara på ett mindre fastighetsbolag, just för att få kunskap om de olika yrkesgruppernas vardag. Dock har det inte varit enkelt för varken henne eller klasskamraterna att ens hitta praktikplats.

– Det blir många nej, särskilt nu i Corona-tider. Lars Wijkmark är en av få VD:ar som visat ett aktivt intresse för att ta emot praktikanter.

Flera av hennes klasskamrater har också fått avbryta sin praktikperiod nu under hösten när Corona-viruset åter tog fart. På EdetHus har man dock kunnat lösa det med uppgifter som Emmelie kunnat göra på distans, de dagar hon inte är på kontoret.

– Därför är jag jättetacksam att jag hann följa med så många medarbetare i deras arbetsvardag innan de nya restriktionerna kom.

Att EdetHus är ett lite ovanligt kommunalt bolag med både bostäder, kommersiella och offentliga lokaler i sin verksamhet, har också varit lärorikt tycker Emmelie Dahl:

– Det innebär ju olika typer av spännande utmaningar, och jag skulle vilja jobba på den här typen av bolag i framtiden.

En viktig lärdom hon tar med sig är hur man hela tiden måste ligga många steg före när det gäller offentliga lokaler. Hon har fått vara med på flera möten med EdetHus och kommunen, där detta blivit tydligt.

– Man måste tänka långt fram i tiden och ha koll på trender i samhällsutvecklingen för att veta när det är dags att bygga nya förskolor eller skolor, till exempel. Det tar ju lång tid från planering till färdigt bygge. Det var en ny och väldigt intressant insikt för mig, avslutar Emmelie Dahl.