I början av 2020 inledde EdetHus en förändring av förvaltningsorganisationen, som nu börjar komma på plats. Den nya miljögruppen hade sitt uppstartsmöte i måndags, och tidigare fastighetsvärden Dennis Jägesten har nu fått rollen som arbetsledare.

– Det kändes som en rolig utmaning efter att ha varit fastighetsvärd i många år, jag ville göra något nytt. Men jag är ingen chef, utan en arbetande arbetsledare som planerar arbetet och löser problem. Jag är en i gänget som de andra.

Förutom Dennis består den nya miljögruppen av Petrine Jakobsson, Krister Magnusson, Inger Hillkvist, Peter Johansson, Johan Lodin och Tony Potrykus – alla välbekanta ansikten för EdetHus hyresgäster.

Ann-Britt Hall arbetar med personal- och organisationsfrågor på EdetHus och har haft huvudansvaret för omorganisationen. Hon konstaterar att det är ett omfattande arbete där man ibland måste tänka om under processens gång, fundera och justera.

– Vi upptäckte att vi saknade ett helhetsgrepp över utemiljön, säger hon.

Fokus blev att inventera och styra upp arbetsområdet, för att kunna sköta det mer effektivt. Liksom få klarhet i vilka insatser som EdetHus ansvarar för, menar Dennis Jägesten.

– Vi behöver utnyttja vår egen kompetens bättre, men också tiden. Sommaren är ju väldigt intensiv med gräsklippning och ogräsrensning, men där kan man underlätta och förebygga genom att under vinterhalvåret röja buskar, beskära träd, ta hand om utemöbler och annat.

Fastigheter sköts utifrån ett livscykelperspektiv, där olika saker behöver bytas ut efter en viss tid. Samma sak gäller även för grönytor, vilket blir ett nytt fokusområde för miljögruppen. Det kan handla om alltifrån trötta 70-talsrabatter som behöver ett lyft, till ett gemensamt synsätt för hur man arbetar med äldreboenden och förskolor med hänsyn till säkerhet men också inspiration och trivsel.

– Där håller vi just nu på med kommunens tre äldreboenden som får nya fina entréer, säger Dennis Jägesten.

Miljögruppen ska även se över den totala skötselnivån, så att krutet läggs på det som verkligen behövs och som hyresgästerna har nytta av och uppskattar. För hyresgästerna är exempelvis gårdsmiljön utanför bostaden väldigt viktig, både för trygghet och trivsel. Istället för att klippa enorma, allmänna gräsytor som egentligen inte används till något särskilt, kan man lägga fokus på blommande rabatter, sittplatser och barnvänliga miljöer i bostadsområdena. Förutom att det kostar mycket pengar och koldioxidutsläpp att klippa stora ytor, har många bostadsföretag och kommuner insett att det är bättre att låta gräsmattorna växa på vissa ställen, eftersom det gynnar pollinerande insekter och biologisk mångfald.

För miljögruppen väntar nu en inkörningsperiod, där den nya verksamheten sakta men säkert ska få ”sätta sig”.

– Förändringar tar tid, och vi måste ta detta i vår egen takt. Allt kommer inte att hända på en gång, men vi hoppas och tror att våra hyresgäster har både förståelse och tålamod, avslutar Dennis Jägesten och Ann-Britt Hall.