Lilla Edets brandstation har arbetsmiljöproblem som måste lösas, enligt skyddsombudet. EdetHus kommer bland annat att åtgärda ventilation och grindar.

Dagens brandstation ligger i en byggnad som egentligen inte är anpassad efter verksamheten. Ursprungligen var det ett kommunförråd, dit räddningstjänsten flyttade 1996. Sedan dess har en del anpassningar gjorts, men faktum kvarstår: Det är ingen optimal byggnad för den typen av verksamhet som Räddningstjänsten utgör.

–      Skyddsombudet har presenterat en lista med olika åtgärder som behövs, och vi har gemensamt kommit fram till ett antal åtgärder som EdetHus behöver utföra. En del av kostnaderna ligger på oss, medan vissa lokalanpassningar faller under Räddningstjänstens ekonomiska ansvar, säger Magnus Casperson, fastighetschef på EdetHus.

Bland annat har brandstationen problem med skadedjur som möss, och EdetHus kommer att sätta ut betesfällor runt omkring byggnaden och i gatubrunnar. Ett annat problem är att vagnhallen saknar en separat del för tvätt av fordon, vilket kan lösas med en skiljevägg och ny port.

–      Vi ska ta in offerter för detta, men inget är beslutat ännu.

Ut mot 45:an har grinden av olika orsaker länge varit bortmonterad. Den kommer att återmonteras av EdetHus.

Ytterligare ett bekymmer har varit ventilationen i det utrymme där brandmännen förvarar sina larmställ, det vill säga de kläder man har på sig vid utryckning. Eftersom brandrök innehåller cancerframkallande ämnen, behöver larmställen förvaras på ett så säkert sätt som möjligt. En åtgärd man kan göra handlar om ventilationen, där EdetHus ska låta bygga om den så att det blir undertryck.

–      Trångboddheten rent allmänt ska vi också se över, bland annat kommer vi att flytta innerväggar så att köket blir större, säger Magnus Casperson.

Isoleringen i vagnhallens tak är dåligt, men för att åtgärda detta krävs ett helt nytt tak. Detta kommer EdetHus i nuläget inte att åtgärda, då det pågår en diskussion om ny placering av brandstationen.