Idag är första semesterdagen för många. Kanske reser du bort, men om du råkar vara på hemmaplan har vi det perfekta tipset för dig: Lilla Edets kommun har fantastiska vandringsleder, och om du inte prövat någon av dem ännu är det kanske dags att göra det nu! Det finns dessutom en vandringsled för varje smak – korta och längre, lättgångna, medeljobbiga eller tuffa. Lilla Edet har bland annat tre av Bohusledens 27 etapper, från Hjärtum i norr genom Västerlanda till Svartedalen i söder. Etapperna går genom ett sjörikt och vackert skogslandskap där det finns vindskydd och grillplatser.

Vid alla kommunens leder ska det finnas större informationstavlor med kartor och annan information om området. Längs med lederna finns också iordningställda rast- och grillplatser samt mindre informationstavlor med upplysningar om intressanta natur- och kulturvärden, men man kan också läsa om varje område för sig under högra rubriken ”Mer information” på denna sida: Vandringsleder och strövområden.

  • Vandringsleden från Hjärtum till Lille-Väktor är cirka 3,5 kilometer och ansluter till vandringslederna vid Väktorsjö-området. Leden är lättvandrad, men ingen rundslinga.
  • Väktorsjöområdet och Utby i Hjärtum, leder från 2 till över 8 kilometer.
  • Ryrsjön- och Högstorpsområdet i Lilla Edet, leder mellan 3 och 7 kilometer.
  • Pingstalund och Spetalsbergen i Lödöse, leder mellan 2 och 6 kilometer.

Här nedan finns en länk till en informationsbroschyr om ovanstående leder, med kartor och annan bra information! Smart att skriva ut och ta med på vandringen: Vandra i nära natur

(Foto ovan: Store-Väktor/Pernilla Fredholm)

Pilgrimsleden Göteborg-Lödöse-Skara

En vandringsled mellan Göteborg till Lödöse och vidare mot Skara är under uppbyggnad. Leden blir en länk mellan de medeltida vallfartsorterna Santiago och Nidaros. Den är godkänd som S:t Olofsled och märks upp med S:t Olofsmärken. Leden ingår i European Cultural Routes. Närheten till allmänna kommunikationer gör att man kan dela upp sträckan i lagom långa dagsetapper. Mer information och kartor hittar du här: http://www.lodose.eu/

(Foto ovan: Pilgrim Göteborg – Lödöse – Skara)

Pilgrimsled i Västerlanda

I Västerlanda finns en 11 km lång pilgrimsled som går mellan St Olofs Källa, Källseröd (nära Thorskogs Slott) och till Västerlanda kyrka. Utmed leden finns ett par rastställen med bord. Det är ingen rundslinga. Läs mer om leden här: Pilgrimsleden Västerlanda

(Foto ovan: Ingemar Carlsson/Pilgrim i Västerlanda)