EdetHus AB tänker bygga radhus på Smörkullen, genom att använda sig av Allmännyttans upphandlade Kombohus.

– De är ytsmarta och prisvärda, och med egen täppa vilket många efterfrågar, säger VD Lars Wijkmark.

EdetHus kommer snart att lämnat in en planansökan till kommunen för att bygga 6-8 radhuslägenheter vid Smörkullen.

– Det behövs en planändring, eftersom det är parkmark. På markerna intill finns dessutom en liten skredrisk som behöver åtgärdas, och som eventuellt kan fördröja planarbetet något, säger VD Lars Wijkmark.

Inom drygt ett och ett halvt år hoppas Lars Wijkmark att man kan börja bygga. Och själva byggprocessen är bra mycket smidigare är vanligt:

– Med Kombohusen är allting färdigupphandlat, vilket verkligen underlättar. En upphandling av bostäder tar vanligtvis lång tid. Dessutom slipper vi projekteringen som också innebär mycket jobb. Husen är nyckelfärdiga inklusive markplatta, det vi behöver göra är markarbete och anslutningar av VA och el.

Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) började ta fram Kombohus 2011, då man fick i uppdrag av Byggherrerådet att förbättra förutsättningarna för medlemsföretagen att bygga nya bostäder. Bostadsbristen hade börjat visa sig på många orter i Sverige, samtidigt som vi hade Europas högsta urbaniseringsgrad och en åldrande befolkning. Uppdraget var bland annat att ta fram prisvärda och yteffektiva bostäder, eftersom Sverige har mycket höga byggpriser.

Idag finns Kombohus i flera olika utföranden, från hela kvarter till mindre kompletteringshus. Husen är nyckelfärdiga och har ett fast pris som ligger cirka 20 procent under marknadspris.

– Många hyresgäster efterfrågar marklägenheter med möjlighet till en egen liten täppa, det visar inte minst köerna till våra bostäder på Södra Ledningsgatan. Då är Kombohus Småhus perfekta, säger Lars Wijkmark.

Radhusen är gjorda i fabriksproducerade moduler där man utnyttjat boendeytorna maximalt. Inga påkostade detaljer i onödan, men mycket genomtänkt och av bra kvalitet, menar Lars Wijkmark:

– Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda radhus som samtidigt har rimliga priser.

(Bild nedan: Kombohus radhus från leverantören Götenehus)

(Bild nedan: Interiör från Götenehus visningshus, foto av Annicka Istemo/Allmännyttan)

(Bild nedan: Interiör från Götenehus visningshus, foto av Annicka Istemo/Allmännyttan)