Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon fastnar på damm som vi andas in, och kommer på så vid ner i luftrör och lungor. Radon kan också komma från andra källor, såsom vatten, marken eller byggnadsmaterial.

Att mäta (med exempelvis en radondosa) är det enda sättet att ta reda på om det förekommer radon i ett hus eller en lokal. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3), och det rekommenderade riktvärdet/gränsvärdet ligger på 200 Bq/m3.

Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än riktvärdet senast 2020, vilket innebär att alla fastighetsägare (även villaägare) måste ha kontrollerat sina bostäder innan dess.

Vi på EdetHus har kontrollerat alla våra hyresfastigheter under vintern 2016-2017, och alla hyresfastigheter utom Ljungkullen låg under gränsvärdet. Åtgärder sattes in på Ljungkullen under 2017, och ytterligare en kontrollmätning gjordes 2017/2018. Dock fick vi inte tillförlitliga analyser från den mätningen, utan fick göra en ny mätning under våren, med flera mätdosor. Dessa mätdosor är inne på analys, och beroende på resultatet kommer kanske ytterligare åtgärder att sättas in för att säkerställa att radonhalten ligger under gränsvärdet.