Företaget Ventoil i Göta sköter alla ventilationsbesiktningar för EdetHus.

Jämfört med många andra företag är EdetHus mycket noggranna med detta, säger Sune Persson, en av grundarna till Ventoil AB.

Mobiltelefonerna ringer hela tiden i det lilla kontoret på Göta. Sune Persson och Joel Rissanen har bråda dagar, vilket de i och för sig alltid har. Så här efter semestrarna är det till exempel många som vill skaffa eller byta värmepump. Medan det i våras var fullt upp med OKV-besiktningar, bland annat för EdetHus. OVK står för Obligatorisk ventilationskontroll, och ska göras i de flesta byggnader med vissa intervaller, för att säkerställa god och fungerande inomhusmiljö. Utöver detta går största delen av jobbet ut på att installera och serva ventilationsanläggningar. Så några kontorsråttor är varken Sune eller Joel:

–      Vi är ute och jobbar hela tiden, ibland kan vi vara runt på tio olika platser varje dag, och sen tillkommer ju allt pappersarbete, konstaterar Sune Persson, som var med och startade Ventoil AB 1995 tillsammans med kollegan Tommy Andersson. Nu är det Sune och Joel Rissanen som utgör personalstyrkan, tillsammans med Sunes fru Annette som sköter det ekonomiska på 40 procent.

Ventilationsbranschen utvecklas snabbt på grund av ökade krav när det gäller energianvändning och inomhusmiljö. Sverige ligger tekniskt i framkant och några av världens ledande ventilationsföretag är svenska. Idag är det vanligt med behovsstyrd ventilation, att man alltså minskar luftflödet när ingen vistas i lokalen ifråga. Det ger både bättre luftkvalitet och sparar energi. En annan effektiv lösning för att spara energi är att återvinna värmen i den luft som lämnar en byggnad, ett så kallat FTX-system. Energibesparing är alltså ett stort fokus i Sunes och Joels dagliga arbete:

–      För ett tag sedan var vi hos ett Trollhätteföretag och bytte ut gamla AC-motorer till nya energieffektiva EC-motorer. De sparar 45 000 kronor på ett år genom att investera i ett motorbyte på anläggningen för 95 000 kronor i stället för att byta ut hela aggregatet för uppemot 300 000.

Att jobba med ventilation idag jämfört med för 15 år sedan har på ett sätt blivit otroligt mycket enklare menar de, eftersom allt är digitaliserat och uppkopplat. Men det kan också innebära att åtkomsten till paneler och centraler är begränsade på grund av säkerhetssystemen.

–      Den nya tekniken både förenklar och försvårar. Styrsystemen är å ena sidan effektiva, men å andra sidan väldigt komplicerade. Ibland krävs renodlade systemtekniker, och den behörigheten har vi inte i firman ännu. Men bortsett från det löser vi i stort sett alla problem tillsammans med tillverkarnas supportorganisation för våra kunder.

I ett samhälle där miljöfrågorna seglat upp högt på agendan, kan vissa miljöåtgärder orsaka ventilationsproblem. När man tilläggsisolerar en villa och dessutom tätar fönster och dörrar, blir ju huset mycket tätare än tidigare vilket innebär att ventilationssystemet behöver anpassas efter de nya förhållandena. Något som är lätt att glömma. I gamla hus var det vanligt med endast självdragsventilation, något som sällan funkar idag eftersom folk ofta byter ut värmesystemen till modernare varianter. Självdraget uppstår nämligen genom att skorstenen är varm, och har man istället installerat en bergvärmepump måste man ha ett annat ventilationssystem.

Problemen med vår miljö märks också på andra sätt, menar Joel Rissanen och Sune Persson:

–      Utomhusluften är ju bra mycket smutsigare nu för tiden, och man skulle ju kunna tro att den blivit bättre det senaste med tanke på alla klimat- och miljödiskussioner. Men i år har vi faktiskt reagerat på hur svarta uteluftsfiltren är när vi byter dem. Extra tråkigt är att det nästan är lika illa oavsett om man bor på landet eller i stan.

På gott eller ont – ventilationsbranschen har framtiden för sig. Det är stor efterfrågan på VVS-utbildade, vilket även Ventoil märker av. Sune Persson tänker snart gå i pension, och det blir naturligtvis svårt för Joel att klara av alla uppdrag själv.

–      Den som är intresserad kan höra av sig till oss!

(Nedan: Sune Persson och Joel Rissanen på Ventoil)