Rökförbudet är som bekant redan verklighet i våra nyproducerade lägenheter. Men vi vill också påminna om att  förbudet även gäller alla nya kontrakt som skrivs efter den första juli, enligt ett beslut i EdetHus styrelse. Förbudet gäller, förutom själva lägenheten och i byggnaden, även i byggnadens omedelbara närhet så som balkonger, uteplatser med mera. Däremot omfattas inte nuvarande hyresgäster av förbudet.

– Det kan tyckas konstigt och orättvist, vilket jag har förståelse för. Men rent juridiskt är det idag mycket svårt för oss att införa ett sådant förbud för nuvarande hyresgäster. Det skulle nämligen kunna ses som en ”oskälig hyresvillkorsändring” eftersom det här kravet inte fanns när dessa hyresgäster skrev kontrakt, säger EdetHus VD Lars Wijkmark.

Däremot är EdetHus ambition att på sikt ska bli ett helt rökfritt bostadsföretag, med tanke på rökningens skadeverkningar, menar Wijkmark.

– Det vanligaste klagomålet EdetHus får handlar faktiskt om rökning, dessutom kostar det mycket pengar för oss att sanera lägenheter där hyresgäster rökt. Lagstiftningen på det här området blir ju även den alltmer restriktiv, så i framtiden kommer den här typen av rökförbud troligen att lagstiftas i bostadshus så som redan skett på bland annat restauranger och uteserveringar.

Bryter man mot det nya rökförbudet, kan man bli ersättningsskyldig men i vissa fall även uppsagd.

– Det beror på omfattningen. Även ”gamla” hyresgäster kan naturligtvis bli ersättningsskyldiga om man rökt såpass mycket att lägenheten behöver saneras. Likaså kan det bli fråga om uppsägning om man rökt på ett sätt som påverkar grannars boendemiljö negativt. Det får man bedöma från fall till fall, säger Lars Wijkmark.