Just nu har EdetHus en kampanj för att få våra bostadsområden rökfria. Rökfritt gäller, förutom själva lägenheten och byggnaden, även i byggnadens omedelbara närhet som balkonger uteplatser med mera. Alla nya hyreskontrakt är redan nu rökfria sedan juli 2019, men vi vill uppmuntra även övriga hyresgäster att ha en rökfri lägenhet. Då kan man skriva på ett tillägg till sitt hyresavtal, och därefter få en dekal på dörren som signalerar att den lägenheten är rökfri. Agneta Johansson och Thomas Söder är just nu ute och pratar med EdetHus hyresgäster, där responsen varit god:

– Det är en hel del personer som ställt sig positiva till rökfria hyreskontrakt, medan några blivit tveksamma när de fått veta att rökfria lägenheter även gäller gäster på besök, berättar Agneta Johansson.

EdetHus hoppas att man stegvis ska kunna få rökfria trappuppgångar, hyreslängor och till slut hela områden rökfria. Detta för folkhälsans skull och hänsyn till grannar, men också för att lägenheter där hyresgästen rökt  kostar att åtgärda. Och enskilda hyresgäster kan bli ersättningsskyldiga om röksanering måste göras.

Har du frågor? Kontakta Agneta på 0520-49 41 00 eller mejla agneta.johansson@edethus.se