Omfattande förstörelse och vandalisering i Lilla Edet har kostat både kommunen, EdetHus och skattebetalarna stora belopp. Men sedan ett år tillbaka har kommunen och EdetHus börjat samarbeta mer strukturerat för att motverka problemen.

– Vi kan aldrig komma ner till noll när det gäller förstörelse, men vi ser att samarbetet oss emellan verkar ge resultat, säger Edin Grgic, säkerhetssamordnare på Lilla Edets kommun.

Förra året ökade vandaliseringen kraftigt i kommunen, bland annat på Fuxernaskolan och Strömsvallen men också kring Coop. Sönderslagna fönster, nersågade träd och sabotage av kommunbilar är några av händelserna, och upprördheten var stor. Men även året innan var det ett flertal incidenter med vandalisering och förstörelse, och i den lokala medborgardialogen som gjordes hösten 2020 var ordningsstörningar och förstörelse bland det som oroade invånarna mest. 2021 startades ett lokalt BRÅ-samarbete där man bland annat ökade polisnärvaron, genomförde trygghetsronder tillsammans med kommuninvånare och vidtog olika trygghetsskapande åtgärder som omfattade belysning och röjande av buskage. Det fanns även en budget för att anlita väktare under sommarlovet, och kommunens säkerhetssamordnare Edin Grgic kontaktade EdetHus säkerhetssamordnare Martin Löfqvist för att se hur de kunde samarbeta. EdetHus sköt till pengar och på det viset kunde man få fler bevakningstimmar.

– Vi resonerade också kring hur bevakningen skulle se ut. Jag har själv jobbat i den branschen och har länge önskat att man ska arbeta mycket mer uppsökande och förebyggande, och inte bara åka runt i sina bilar och checka av status där och då. Vi ville ha en väktare som kunde skapa en relation till de ungdomar som rör sig ute i Lilla Edet, men som också jobbade enbart på vårt uppdrag och inte behövde åka iväg på helt andra larm samtidigt. Jag och Martin Löfqvist hade samma syn på hur vi ville gå tillväga, och det kändes väldigt bra, säger Edin Grgic.

Man bestämde sig för att anlita Ale-baserade iPatrol, som hade erfarenhet av den typ av förebyggande och relationsskapande arbete som behövdes. De råkade dessutom ha en väktare anställd som tidigare jobbat just med ungdomar. I juli 2021 började Mohammed Fadhlaoui patrullera i Lilla Edet, Lödöse/Nygård, Ström och Hjärtum, och fick snabbt god kontakt med målgruppen. Ungdomarna hejar på honom och kommer fram för att prata, konstaterar Edin Grgic:

– Han är precis det som vi ville att vår väktare skulle vara, lite som en vuxenkompis som verkligen ser ungdomarna, och som de kan snacka med om allt möjligt. Samtidigt sätter han gränser; om han ser att någon gör något som är fel är han tydlig med att han tänker polisanmäla. De respekterar honom.

Sedan förra året har det dock varit incidenter med förstörelse just kring skolstart och inför sommarlovet – något som är vanligt överallt i landet. Men Edvin Grgics uppfattning är ändå att det blivit lugnare i Lilla Edet sedan Mohammed Fadhlaoui och hans kollega från iPatrol börjat röra sig bland kommunens ungdomar. Det är en bild som även delas av EdetHus – samtidigt som man behöver vänta till längre fram i höst för att få en mer heltäckande och rättvis bild av resultatet.

Och även om inte Lilla Edet har utsatta områden i samma omfattning som exempelvis Trollhättan, tycker Edin Grgic att det finns mycket att göra i kommunen när det gäller barns och ungas situation.  Han har själv varit ute och trygghetsvandrat och tycker det är oroande att barn såpass unga som i tioårsåldern är ute och springer i centrum ganska sent på kvällarna.

– Vi behöver mycket mer vuxennärvaro i samhället, och föräldrar måste engagera sig mer i sina barns liv. Det är också viktigt att vi vuxna inte bara skäller, utan pratar och visar att vi bryr oss.

Det lokala BRÅ-samarbetet mellan kommunen, polisen, räddningstjänsten och EdetHus är en bra start, tycker Edin Grgic. Ett annat bra initiativ är kommunens e-tjänst där företagare kan rapportera in skadegörelse och misstänkt brottslighet. Men framöver önskar han sig ännu mer samverkan, där olika aktörer och instanser kan rapportera in viktiga saker man ser och hör, så att alla har samma information och lägesbild.

– Det skulle göra det förebyggande arbetet mer effektivt. Men vi har åtminstone kommit en bit på väg.