Under denna vecka har vi visning av två olika lägenheter vid Sadelmakargården på Ström (för redan kontrakterade hyresgäster). I december är det dags för inflytt.

Behovet av nya bostäder i kommunen är stort. Därför är vi väldigt glada över att projektet Ängshöken äntligen börjar röra på sig igen, efter att ha dragit ut på tiden av anledningar vi inte kunnat påverka. Projekteringsplanen är på gång, därefter är det dags att söka bygglov. Precis som i fallet med Sadelmakargården/Stallarna, ämnar vi genomföra en så kallad funktionsupphandling även här. Det innebär att vi inte detaljstyr särskilt mycket utan entreprenören får större frihet att använda egna processer och koncept. På det viset blir det enklare både för oss och entreprenören. Upphandlingen annonseras ut under slutet av 2018, och vi räknar med att Ängshöken ska vara klart för inflytt under 2020.

EdetHus har också skrivit avtal med BoKlok, som är ett byggbolag där Ikea och Skanska samarbetar för att bygga bostäder till lägre priser än vad som brukar vara gängse. BoKlok bygger både lägenheter och radhus, och i det här fallet ämnar de bygga ca 80 bostadsrätter på Övre Bigården i Göta. Byggnationen sker i två etapper, och beräknas börja när tre fjärdedelar av lägenheterna är sålda.

För övrigt fortsätter vi med det löpande underhållet på alla våra fastigheter, bland annat blir det en del grävning för elkablar och brunnar.

Området Fornvägen i Hjärtum börjar bli klart, där har vi sedan förra sommaren bytt alla fönster och tak, målat om panelen och nu även grunden, samt gjort i ordning garagen och tvättstugan. Hela området har fått ett riktigt ansiktslyft!

All ventilation på våra fastigheter är genomgången, filterbyten pågår. Besiktningen av alla våra lekplatser är också klar, där pågår just nu de justeringar som behöver göras.

Vår sommarrekrytering är också klar, vi kommer att göra allt vi kan för att behålla servicegraden under semestrarna, men räkna med att reparationer och dylikt kan ta något längre tid än vanligt.

Alla befintliga lokaler på Lödöse Varv är nu uthyrda. I gamla gymnasiet huserar bland annat ett företag som håller på med stålkonstruktioner, de hyr även Blå hallen. Andra hyresgäster är småföretagare. Varvet hyser också båt- och husvagnsuppställningsplatser med service, och totalt sett märker vi en stark efterfrågan på lokaler.

I Lödöse ska det ju byggas en helt ny skola, och Bildningsförvaltningen vill därför hyra en del av Tingbergsskolan till bland annat förskoleverksamhet. En tidigare utredning har visat på skredrisk, men en fördjupad undersökning på gällande detaljplan visar dock ingen skredrisk. Däremot kommer vägen närmast Gårdaån upp till Tingbergsskolan att stängas av för biltrafik, eftersom den typen av belastning på vägen kan innebära risk för skred.