Sedan 1 oktober kan du bli uppsagd utan varning om du hyr ut i andra hand utan lov, eller om du tar ut för hög hyra. Om du dessutom gör både och, kan du få fängelse.

– Tidigare kunde en hyresgäst som hyrt ut svart komma undan med en varning och få chansen att rätta till det man gjort, men så är det alltså inte längre, säger EdetHus VD Lars Wijkmark.

Lars Wijkmark har under två års tid suttit i Allmännyttans VD-råd, och kunnat delta i Allmännyttans arbete för en skärpt lagstiftning just på detta område. Att lagskärpningen nu blivit verklighet är Wijkmark väldigt nöjd med:

– Handel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning drabbar människor som verkligen behöver bostad, och förstör dessutom hyresmarknaden.

Förutom när det gäller olovlig uthyrning, skärps alltså även lagen när det gäller vad man får ta ut i hyra när man hyr ut i andra hand. Det du får ta ut är högst din egen förstahandshyra, plus maximalt 15 procent för möbler och faktiska kostnader för exempelvis el och bredband. Lägger man på mer tar man en stor risk, menar Lars Wijkmark.

– Tidigare fick man betala tillbaka överhyran för ett år tillbaka, men nu är det två år som gäller. Dessutom kan man förlora sitt hyreskontrakt.

Det har även blivit en tydligare gräns mellan inneboende och andrahandsuthyrning. Om förstahandshyresgästen inte använder sin lägenhet som bostad ”i beaktansvärd utsträckning” anses uthyrningen som en andrahandsuthyrning och inte inneboende.  ”Beaktansvärd utsträckning” innebär att hyresgästen använder lägenheten som sin fasta bostad eller som ett nödvändigt komplement till den fasta bostaden.

För att komma tillrätta med missbruk av bytesrätten och motverka handeln med hyreskontrakt införs en ettårig karenstid. Det innebär att både hyresgästen som vill överlåta sin lägenhet och den som hyresrätten överlåts till ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl.

Hyresnämnden ska även kunna neka ett byte om man på goda grunder misstänker att otillåten ersättning betalats eller begärts.

Slutligen har möjligheten att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller en villa tagits bort.

(Källa: Sveriges Allmännytta)