Starten för lägenhetsbyggande vid Ängshöken rycker nu närmare, och man är snart redo att upphandla flerbostadshus med främst 2:or och 3:or, med uteplats eller balkong som vetter mot parken på baksidan. Husen är suterräng i två våningar och kommer att vara vad man kallar för ”ett tryggt boende för hela livet”. Detta innebär att förutom de vanliga funktionshinderanpassningarna som är standard idag vid nybyggnation, kommer man även att installera hiss liksom extra stora badrum så att man kan vända med rullstol därinne. Det kommer även att finnas vissa gemensamhetsutrymmen såsom exempelvis samlingslokal, gym och hobbyrum.

– I nuläget är boendet inte klassat som ett särskilt seniorboende, men kommunen vill att Ängshöken ska vara en plats där man kan bo kvar så länge man vill och kan, säger VD Lars Wijkmark.

Upphandlingen blir en så kallad funktionsupphandling, liknande den på Sadelmakaregården:

– Det innebär att EdetHus inte detaljstyr särskilt mycket utan entreprenören får större frihet att använda egna processer och koncept. På det viset blir det enklare både för oss och entreprenören, och därmed billigare i slutänden.

Byggstart beräknas bli hösten 2022, med inflyttning sommaren 2023.