Nyligen berättade vi om Cander Bemanning, som mot alla odds lyckades få en lokal på Hercules Industriområde.

– De hade tur, för vi har i dagsläget inga sådana lokaler att erbjuda. Men tanken är att vi ska bygga fler små industrilokaler på Hercules, säger Lars Wijkmark, VD.

Många företag hör av sig till Edethus och söker mindre industrilokaler, något som i dagsläget inte finns. Det är brist på industrimark i Lilla Edets kommun, ett problem som EdetHus känt av ett bra tag. Köpet av Lödöse varv underlättade något, eftersom man då plötsligt fick tillgång till en del lokaler i varierande storlek. Dessa lokaler är nu uthyrda och efterfrågan på mindre industrilokaler kvarstår. Ett grundproblem är att det finns för lite byggbar industrimark i kommunen, menar Lars Wijkmark.

– En stor orsak är markens beskaffenhet här, med mycket kuperad natur liksom skredrisk längs älven. Dessutom vill man undvika att bebygga jordbruksmark.

EdetHus har dock utrymme för utbyggnad av Hercules industriområde. 2019 var det tänkt att det skulle byggas tio industrilokaler där 100 kvadratmeter vardera, men projektet blev skjutet på framtiden på grund av väldigt höga byggpriser.

– Nu hoppas vi kunna dra igång bygget 2022. Dock finns en brasklapp även denna gång, eftersom materialpriserna skjutit i höjden på grund av pandemin. Vi får hoppas att läget är ett annat om något år. Om vi inte kan lösa efterfrågan är ju risken att företag flyttar någon annanstans istället, avslutar Lars Wijkmark.