2017 fick ishallen Lödöseborg ett helt nytt kylsystem, som både var mer miljövänligt och energisparande. Nu är det dags för solceller på taket, som tillsammans med andra åtgärder sparar många kilowattimmar per år.

När Edethus tog över driften av Lödöseborg 2016 ställde kommunen krav på att man skulle byta ut det ammoniakbaserade kylsystemet, eftersom koncentrerad ammoniak inte är så bra att hantera i närheten av en skola. I mars 2017 blev EdetHus först i Västsverige med att låta konvertera ammoniaksystemet till CO2. Under 2021 har EdetHus justerat CO2-aggregatet liksom installerat ackumulatortankar som mer effektivt tar vara på spillvärmen från aggregatet:

– På det viset slipper vi värma vatten till duschar och ismaskinen med el. Vi bytte också belysningen i ishallen till LED-lampor, och totalt har dessa åtgärder halverat energiförbrukningen, säger Peter Larsson som är teknisk förvaltare på EdetHus.

Precis som med energieffektiviseringen på Pilgården förra hösten, samarbetar EdetHus även denna gång med energikonsulten Willy Ociansson. Han håller med Peter Larsson om att det finns många förbättringar man kan göra på Lödöseborg:

– Taket på ishallen är idealiskt för solceller, vilket vi ska anlägga nu under våren. De kommer att ge 400 000 kWh, och överskottet ska användas på Tingbergsskolan här intill, säger Willy Ociansson.

Inne i ishallen finns ett avfuktningsaggregat som nu ska kompletteras med en värmeväxlare. Den ska ta tillvara värmen från aggregatet och på det viset bidra till uppvärmningen av ishallen utan att extra energi behöver tillföras.

Ett framtida projekt som Peter och Willy funderar över är den stora porten som måste öppnas varje gång ismaskinen ska köra ut och in. Luftfuktigheten i en ishall är en viktig faktor, och eftersom det ofta är fuktigare eller torrare i luften utanför ishallen än inuti, blir det problem varje gång man öppnar den stora porten.

– Då säger det bara swisch så har man sabbat inomhusklimatet, vilket betyder att klimatanläggningen måste jobba hårdare för att återställa balansen. Därför skulle vi behöva bygga ett nytt garage till ismaskinen i direkt anslutning till porten, så att det blir som en sluss mellan ishallen och utomhus. Det skulle innebära ytterligare en stor energibesparing.

De aktuella åtgärderna i Lödöseborg kommer att vara klara till sommaren, och innebär en rejäl besparing liksom en miljövänligare verksamhet.

(Nedan: Willy Ociansson och Peter Larsson njuter av den sol som ska förse Lödöseborg med el)

(Nedan: De nya ackumulatortankarna tar tillvara spillvärmen från kylaggregatet, så att man slipper använda el för att värma varmvatten i duschar och ismaskin)