I helgen brann en byggnad i Strömparken, precis vid entrén. Där finns bland annat två torrtoaletter, och en del av byggnaden används av Svenska Blå Stjärnan Lilla Edets ungdomsavdelning. Branden orsakade kortslutning, vilket dessvärre släckte ner hela parkens belysning. Det innebär att parken är väldigt mörk kvällstid, vilket vi verkligen beklagar. Men vi måste tyvärr vänta på att polisen blir färdiga med sin undersökning innan vi kan åtgärda belysningen – förhoppningsvis kan detta ske under de närmaste dagarna.

Branden är troligtvis anlagd, och byggnaden ifråga är förstörd. Detta tycker vi är mycket tråkigt, särskilt för den ideella Blå Stjärnan-föreningen som bland annat anordnar kaninhoppning i parken. Den som sett eller hört något av intresse från den aktuella kvällen, får gärna höra av sig till polisen.