Strömsskolan står inför ett omfattande utbyggnadsprojekt, där skolpersonalen fått vara med i planeringsprocessen redan från början.

– Det här kommer att bli ett enormt lyft både för elever och personal, säger rektor Agneta Johansson.

Ström växer så det knakar, med nya villor som poppar upp som svampar ur jorden. En ny förskola behöver byggas, och Strömskolan måste även den byggas ut för att klara det ökande elevantalet.

Tillbyggnaden av Strömsskolan beräknas vara klar hösten 2023, och innebär dels att huvudbyggnaden byggs ihop med A-huset i form av en byggnadskropp i två plan. A-huset kommer även att förses med grupprum och kapprum.

– Att vi kan flytta administrationen gör att matsalen kan byggas ut, vilket vi verkligen längtat efter. Eleverna ha ju ätit lunch i olika omgångar, och de yngre tar mer tid på sig än de äldre. En större skolmatsal gör att fler barn får plats samtidigt, vilket gör det mindre stressigt både för barnen och måltidspersonalen, säger Agneta Johansson.

Rektorsexpedition och administration flyttar alltså till den nya huskroppen mellan H och A-huset, som också kommer att rymma lärararbetsrum, konferens- och personalrum liksom grupprum och tre skolsalar.

– Nu blir expeditionen mycket mer lättillgänglig för både elever och skolpersonal. I det nya huset kommer också huvudentrén till skolan att vara, så att man kan nå alla delar utan att behöva springa ut och in som vi får göra nu. Det känns också bra att våra skolbyggnader nu blir som ett sammansatt U som ramar in skolgården på ett bättre sätt.

Personalen på Strömsskolan har fått vara med i planeringsprocessen redan från start, och haft kontakt med de arkitekter som utformat tillbyggnaderna. Något som Agneta Johansson tycker är jätteviktigt för att tillgodose de pedagogiska behoven i skolmiljön.

– Vi arbetar ju med en form av trelärarsystem med varje årskurs, där vi har två basgrupper med en ansvarig mentor i varje grupp plus en tredje person. På det viset kan vi undvika stora klassmiljöer och istället skapa olika elevgrupper utifrån individuella behov och hur arbetsveckan ser ut – vissa elever behöver till exempel ha mycket lugn och ro tillsammans med speciallärare. Då är det viktigt att vi har lokaler som är anpassade för detta, och det kommer vi att få nu.

EdetHus har även under 2020 gjort en mängd förbättringar på Strömsskolan. Bland annat har H-huset fått en helt ny handikapphiss, och även tillgänglighetsanpassat för att specialfordon för funktionsvarierade lättare ska kunna komma fram. H-huset har fått korridorer och klassrum ommålade, liksom en ny ytterdörr som är betydligt enklare för personalen att låsa än den förra. Nya gungor har också tillkommit, och ett övergångsställe vid parkeringen. Blomlådorna utomhus har ersatts med mycket större varianter.

– Blommorna slets hela tiden upp och förstördes, vilket var så himla tråkigt. Nu har EdetHus istället satt upp stora planteringslådor med träd i, som är jättefina och mer säkra mot förstörelse, avslutar Agneta Johansson.