Verkstadsföretaget Tremeco har fullt upp, även om lågkonjunkturen till viss del börjat märkas. Man skulle kunna växa ännu mer om man bara hittade personal, menar VD Stefan Göransson.

I den stora maskinhallen är det ljust och fräscht, för att använda en inredningsklyscha. Men ljudnivån är hög, och all personal har hörselskydd. Längs ena långsidan i lokalen står stora maskiner som hämtade från en science fiction-film. Och ja, det är hypermoderna maskiner med den senaste tekniken, där man i princip stoppar in en bit metall som sedan svarvas och fräses och ut kommer en färdig produkt. Mycket av det man tillverkar här används sedan i mycket kostsamma och komplicerade processer och system hos kunderna, så kvaliteten är oerhört viktig.

– Vi är duktiga på att ta till oss ny teknik och använda den på bästa sätt, säger Stefan Göransson, VD på Tremeco.

Han gick verkstadsteknisk på gymnasiet och har sedan dess jobbat inom verkstadsindustrin, de senaste tjugo åren som egen företagare. 2004 startade han Tremeco, som arbetar med legotillverkning av finmekaniska produkter i de flesta material som plast, aluminium, stål, rostfritt men även titan och hastelloy. Kunder är bland andra läkemedelsindustrin, men man tillverkar exempelvis även delar till gasturbiner åt Siemens liksom till laserskärmaskiner. Eftersom det är avancerade tillverkningsmaskiner krävs också ritningar, konstruktioner, programmering och beredning inför tillverkningen. Här kommer eventuella fördomar på skam när det gäller ”enkla verkstadsjobb”. De jobben har försvunnit i rekordfart med den tekniska utvecklingen, menar Stefan Göransson. De enformiga, smutsiga och tunga arbetsmomenten har även Tremeco rationaliserat bort med hjälp av robotar, och istället har man som sagt tagit över konstruktörsrollen från andra yrkeskategorier.

– Men politikerna har inte hängt med i den snabba utvecklingen, det känns inte som om de har någon koll på industrins villkor. Idag är det kvalificerade tekniker som behövs, och det finns inte rätt utbildningar för detta. Problemet är att skolorna inte har råd att investera i den typen av avancerade maskiner som vi har. En lösning skulle kunna vara att vi som företag står för utbildningen här på plats, men då måste det finansieras.

Än så länge klarar sig Tremeco bra. Mycket bra, till och med. Företaget har växt stadigt sedan 2004, och till slut blev de befintliga lokalerna för små. EdetHus AB byggde nytt åt dem, och 2017 kunde man flytta in i splitter nya, funktionella lokaler granne med Göteborgs Betongborrning i Göta. Därmed gick man från 800 kvadratmeter till 2 000.

– Det är verkligen fantastiska lokaler, med konferensrum och de kontorslokaler vi behöver. Perfekt logistikläge invid 45:an också, mellan Trollhättan och Göteborg. Och själva industrilokalen är så pass stor att vi skulle kunna utöka och fördubbla vår omsättning.

Framtidsutsikterna är nämligen goda, eftersom man verkar i en bransch som inte är jättekänslig för konjunktursvängningar, även om man naturligtvis påverkas till viss del. Avmattningen märks främst när det gäller Tremecos kunder inom bilindustrin, och Stefan Göransson konstaterar att de följer konjunkturutvecklingen noga. Samtidigt väntar andra projekt framöver, där man kan behöva nyanställa.

– Så länge vi kan hålla jämna steg med teknikutvecklingen och kan hitta rätt folk, kommer vi att klara oss bra. Att jobba med detta är verkligen både roligt och spännande, särskilt om man gillar ny teknik.