Strömskolan är äntligen tillgänglighetsanpassad med en hiss för funktionsnedsatta.  Magnus Casperson är fastighetschef på EdetHus och den som ansvarat för projektet. Han konstaterar att baksidan var den enda vettiga placeringen för hissen, eftersom en specialbuss måste kunna köra ända fram. Och för att hissen skulle kunna nå alla våningsplan, fick man bygga den utanpå huset.

– Som tur var kunde vi använda en rad med fönster på ett ställe, så att vi inte behövde göra så stora ingrepp i fasaden. Hissen blev faktiskt optimalt placerad, säger Magnus Casperson.

Rektor Agneta Johansson är mycket nöjd med den nya anpassningen. Tidigare hade man en stolhiss som löpte på en skena i trapphuset.

– Dels gick den hissen väldigt långsamt. Dessutom var den placerad på ett utsatt ställe där folk sprang upp och ner hela tiden, och det blev ganska otryggt för den som behövde använda den. Som alternativ har skolan fått rigga om i organisationen så att elever med funktionsnedsättning undervisning i någon av de andra byggnaderna istället, vilket naturligtvis inte var en bra lösning varken för elever eller lärare.

Skolan fick vara med redan från början i planeringen, tillsammans med EdetHus och bildningsförvaltningens lokalsamordnare. Eftersom huvudbyggnaden är gammal och väldigt opraktiskt när det gäller tillgänglighet, har man fått bolla olika lösningar fram och tillbaka.

– Vi kunde inte få exakt som vi hade velat av både praktiska och ekonomiska skäl, men jag måste säga att det blev fantastiskt bra. Inga obehöriga kan heller använda hissen, eftersom man behöver en tagg, säger Agneta Johansson.

Hissingången på baksidan av skolan har även en liten uppvärmd vestibul. Rejäl belysning har också installerats utanför, och specialfordon kan alltså nå ända fram till hissen tack vare en ny tillfart med vändplats.

– Eftersom Strömsskolan behöver bygga ut framöver, gör ju hissen att man även når en eventuell tillbyggnad, avslutar Magnus Casperson.

(Nedan syns Magnus Casperson, fastighetschef på EdetHus)

(Handikapphissen är byggd utanpå huvudbyggnaden, och har en uppvärmd vestibul)

(Nedan syns den nya tillfartsvägen med vändplats för att specialbussar ska kunna köra ända fram till hissen)