Sätergården har fått nya källarförråd och uppfräschade gemensamhetsutrymmen.

– De gamla källarförråden var byggda i trä och inte särskilt säkra. Nu har vi istället installerat nya, kraftiga burar av stål som höjer tryggheten och säkerheten för våra hyresgästers förvaring, säger Roland Arag som är förvaltare på EdetHus.

I samband med detta har Edethus också målat om vissa golv liksom även cykelrummen, samt förbättrat belysningen på vissa ställen i källarplanet.

– Det blir mycket slitage i sådana här utrymmen och det bidrar till att det upplevs som otryggt. Med de här åtgärderna är det vår förhoppning att det känns både tryggare och trevligare för våra hyresgäster, avslutar Roland Arag.

(Bild nedan: EdetHus målare Kurt Persson visar stålburarna som är nya källarförråd.)

(Bild nedan: Även cykelrummen har blivit uppfräschade)