Den planerade utbyggnaden av Strömsskolan sattes på paus i väntan på ny befolkningsprognos, men nu har EdetHus fått i uppdrag att ta upp projektet igen.

–      Vi ser ett tydligt behov av utbyggnad, eftersom antalet barn i de yngre årskurserna ökar, säger Anders Nordgren, verksamhetschef för grundskolan i Lilla Edet.

2021 var planen att EdetHus skulle låta bygga ut Strömsskolan, eftersom det började bli trångt i befintliga lokaler och fler elever var att vänta. Men samma år kom en befolkningsprognos från SCB som plötsligt visade på hundra färre barn i centrala Lilla Edet och Ström, vilket fick Bildningsnämnden att bromsa projektet tills man undersökt prognosen närmare.

–      Vi kunde då se att prognosen inte stämde riktigt med verkligheten, och när vi räknade in de barn som redan bor i kommunen var det tydligt att vi behöver återuppta utbyggnadsprocessen, säger Anders Nordgren.

Projekteringen hann i stort sett bli klart redan 2021, nu väntar lite detaljarbete och upphandling och man räknar med att skolan ska vara utbyggd till höstterminen 2024. Den stora förändringen blir att huvudbyggnaden byggs ihop med A-huset i form av en byggnadskropp i två plan. Rektorsexpedition och administration flyttar in i den nya huskroppen som också kommer att rymma lärararbetsrum, konferens- och personalrum liksom grupprum och tre skolsalar. A-huset kommer i sin tur att förses med grupprum och kapprum.

– Nu blir expeditionen mycket mer lättillgänglig för både elever och skolpersonal. I det nya huset kommer också huvudentrén till skolan att vara, så att man kan nå alla delar utan att behöva springa ut och in som vi får göra nu. Det känns också bra att våra skolbyggnader nu blir som ett sammansatt U som ramar in skolgården på ett bättre sätt, säger Agneta Johansson, rektor för Strömsskolan.

När administrationen flyttar, kommer matsalen att kunna byggas ut, vilket både skolpersonal och elever längtat efter, menar Agneta Johansson:

– Eleverna ha ju ätit lunch i olika omgångar, och de yngre tar mer tid på sig än de äldre. En större skolmatsal gör att fler barn får plats samtidigt, vilket gör det mindre stressigt både för barnen och måltidspersonalen.

Personalen på Strömsskolan har fått vara med i planeringsprocessen redan från start, och haft kontakt med de arkitekter som utformat tillbyggnaderna. Något som Agneta Johansson tycker är jätteviktigt för att tillgodose de pedagogiska behoven i skolmiljön.

–  Vi arbetar ju med en form av trelärarsystem med varje årskurs, där vi har två basgrupper med en ansvarig mentor i varje grupp plus en tredje person. På det viset kan vi undvika stora klassmiljöer och istället skapa olika elevgrupper utifrån individuella behov och hur arbetsveckan ser ut – vissa elever behöver till exempel ha mycket lugn och ro tillsammans med speciallärare. Då är det viktigt att vi har lokaler som är anpassade för detta, och det kommer vi att få nu.

 

(Bild nedan: till höger om huvudbyggnaden kommer en ny huskropp att byggas, som även kommer att sitta ihop med A-huset som syns på nedersta bilden)